Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy socjoterapii 12-PE-AR-S1-2PST
Ćwiczenia (C) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jagiełła J.: Socjoterapia w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Kraków 2007, Wyd. Rubikon.

Jedliński K. : Trening interpersonalny. 2008. Wyd. W.A.B.

Nęcka E. : Trening twórczości. Gdańsk 2012, GWP.

Sawicka K. (red.): Socjoterapia. Warszawa 1998, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej MEN.

Sikorski W. : Psychoterapia grupowa różnych pokoleń. Warszawa 2002, Wyd. Akademickie „Żak”.

Sobolewska Z.: Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży- zasady projektowania zajęć. Warszawa 1993, Wyd. OPTA.

Literatura uzupełniająca:

Berne E.: W co grają ludzie. 2011, PWN.

Deptuła M.: Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2005, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jankowiak B.(red.): Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka. Poznań 2013, Wyd. UAM.

Portmann R.: Gry i zabawy przeciwko agresji. Kielce 1999, Wyd. Jedność.

Wilk M.: Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne. Sopot 2014, GWP.

Metody i kryteria oceniania:

PROJEKT

Student potrafi zaprojektować i zaprezentować program dla wybranej grupy oraz wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu grupy docelowej oraz odbywających się w niej procesów.

Ocenie podlega zawartość merytoryczna projektu, sposób zaprezentowania go na forum, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętności klarownej i precyzyjnej wypowiedzi w przedstawianiu własnych pomysłów.

AKTYWNOŚĆ

Student wykazuje się aktywnością , chętnie podejmuje działania w zakresie technik socjoterapeutycznych; potrafi opracowywać i organizować adekwatne ćwiczenia oraz czynnie i twórczo uczestniczy w zajęciach.

Ocenie podlega aktywność studenta na zajęciach, przygotowanie niezbędnych materiałów do zajęć oraz stopień znajomości zalecanej literatury.

Ocena aktywności na każdych zajęciach

TEST

Znajomość i rozumienie najważniejszych treści ćwiczeń. Umiejętność wyrażania własnej opinii w oparciu o literaturę naukową.

Test ma charakter pisemny. Zawiera zadania otwarte, krótkiej odpowiedzi, z luką oraz na dobieranie.

Student otrzymuje najniższą ocenę pozytywną po zdobyciu minimum 50% maksymalnej punktacji testu, najwyższą po uzyskaniu 95% punktacji.

Czas trwania testu to ok. 30 minut. W teście uczestniczą wszyscy studenci jednocześnie.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno- pedagogicznej

2. Kim jest socjoterapeuta?- osobowość socjoterapeuty, kwalifikacje socjoterapeutyczne, specyfika relacji terapeutycznej.

3. Praca z grupą socjoterapeutyczną w różnym wieku – zasady pracy, dobór pracy do etapu rozwoju grupy, role grupowe, typowe zjawiska i trudności w pracy grupowej, fazy rozwoju grupy.

4. Zajęcia socjoterapeutyczne- struktura zajęć, formy, cele, metody, podstawowe techniki pracy z grupą.

5-6 Metoda projektów w socjoterapii. Analiza przykładowych programów socjoterapeutycznych.

7. Arteterapia w pracy socjoterapeutycznej- elementy wiedzy o psychorusunku.

8. Muzyka i techniki relaksacyjne w socjoterapii.

9-12 Wybrane metody i techniki pracy socjotepapeutycznej – praca z ciałem, trening twórczości, elementy psychodramy i treningu interpersonalnego.

13. Jak pracować z trudnym dzieckiem i trudną młodzieżą? Przykłady gier i zabaw. Elementy pedagogiki zabawy w pracy socjotepautycznej.

14-15. Prezentacja projektów przez studentów.

Podsumowanie zajęć- omówienie najważniejszych zagadnień teoretycznych

i praktycznych

Metody dydaktyczne:

metoda projektów, zajęcia warsztatowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Kinga Konieczny-Pizoń 13/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.