Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura żywego słowa 12-AE-S1-1KZS
Wykład (W) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1.Literatura obowiązkowa:

• Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego: zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971; [Wyd.2.] – Warszawa: PWN, 1973; [Wyd.2.] – Warszawa: PWN, 1986 (wskazane rozdziały).

• Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, oprac. A. Kałkowska, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,1991, 1994, 1999 (odpowiednie hasła).

• Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, oprac. M. Kucała, Wrocław: Zakład Narodowy Ossolińskich, 1978, 1979 (odpowiednie hasła).

• Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów: Wyd. „Otwarty rozdział”, 2001, 2007.

• Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław: „Wiedza o Kulturze”, 1993; [Wyd.2.] – Lublin: Wyd. UMSC, 2001; [Wyd.3.] - Lublin: Wyd. UMSC, 2010 (wskazane rozdziały).

2.Literatura uzupełniająca:

• „Język polski”. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Kraków (lektura wskazanych artykułów).

• Język zwierciadłem kultury czyli Nasza codzienna polszczyzna, red. H. Zgółkowa, Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1988.

• Karpowicz T. Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

• Wojtyła K., O teatrze słowa, „Teatr” 2005, nr 1-3, s. 10-14.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Wymagania merytoryczne:

wymagana znajomość treści wykładów, treści problematyki realizowanej w toku ćwiczeń oraz znajomość zawartości literatury obowiązkowej i literatury uzupełniającej (wskazane fragmenty).

Ocenia podlega :

wiedza zdobyta na wykładach, ćwiczeniach oraz w procesie samodzielnej lektury podanej literatury przedmiotu (zarówno obowiązkowej, jak i uzupełniającej – wskazane fragmenty);

zdolność logicznego, precyzyjnego, spójnego, klarownego, poprawnego pod względem językowym i stylistycznym (zgodnie z obowiązującą w języku pisanym normą ) wyrażania się na zadane tematy.

Przebieg procesu weryfikacji:

egzamin grupowy.

czas trwania 60 minut.

Zakres tematów:

Problematyka wykładów obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu kultury języka polskiego i kultury żywego słowa. Celem wykładów jest ponadto wdrożenie studentów w samodzielną lekturę tekstów językoznawczych, w umiejętność poddania ich naukowej refleksji.

Treści programowe wykładów koncentrują się na takich zagadnieniach, jak: pojęcie normy języka polskiego; norma a społeczny uzus; pojęcie błędu językowego (typologia) i innowacji językowych (kryteria oceny); terytorialne zróżnicowanie współczesnej polskiej normy językowej (m.in. zagadnienie gwary); język mówiony, a język pisany; gatunkowe wzorce wypowiedzi; style funkcjonalne języka i normy stylistyczne; wybrane problemy poprawności stylistycznej; błędy (językowe, stylistyczne); wybrane problemy poprawności fonetycznej; tendencje współczesnej polszczyzny (najnowsze słownictwo polskie); zjawisko mody językowej (m.in. amerykanizacja w języku polskim); model grzeczności językowej (wraz z jego przemianami); słowniki języka polskiego oraz wydawnictwa poprawnościowe; zasady i normy etyczne języka.

Metody dydaktyczne:

wykład wsparty prezentacją nagrań audialnych i materiałów filmowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosława Pindór 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.