Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Endokrynologia ogólna 01-BI-OE-S2-2BL-32
Wykład (W) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Brook Ch. G.D., Marshall N.J. Podstawy endokrynologii. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2000.

2. Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka. Tom. II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.

3. Jura Cz., Klag J. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka. Tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

4. Pawlikowski M. Zaburzenia hormonalne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2003.

5. Skałba P. Endokrynologia ginekologiczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.

UZUPEŁNIAJACA

1. Bartel H. Embriologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010.

2. Korman E. Podstawy endokrynologii wieku rozwojowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1999.

3. Tatoń J. Cukrzyca. Poradnik dla pacjentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996.

4. Burch W.M. Endokrynologia. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1996.

5. Siekierska E. Badania histologiczne aktywności neurosekrecyjnej jader podwzgórza szczurów po podaniu wyciągu z przedsionków serc. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996.

6. Herrmann F., Müller P., Lohmann T. Endokrynologia w praktyce klinicznej. Diagnostyka i leczenie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza z zakresu zarówno laboratorium, jak i wykładu z danej tematyki wzbogacona informacjami z literatury oraz przedstawianych prezentacji multimedialnych: dokładna budowa histologiczna i anatomiczna gruczołów dokrewnych człowieka, ich rozwój w trakcie embriogenezy, rola jaką pełnią w organizmie oraz wydzielanymi przez nie hormonami (skutki nad- oraz niedoczynności poszczególnych gruczołów), charakterystyka wybranych gruczołów endokrynowych zwierząt bezkręgowych, mechanizm działania hormonów na drodze oddziaływania endokrynnego, parakrynnego oraz autokrynnego, budowa oraz aktywacja receptorów błonowych i jądrowych dla wybranych hormonów, ultrastruktura komórek wydzielających hormony sterydowe oraz białkowe. Umiejętności z zakresu dyskutowania możliwości wykorzystania współczesnych technik w endokrynologii, formułowania opinii oraz wniosków wynikających z pracy z preparatami histologicznymi oraz problematyką poruszaną na zajęciach oraz wykładach.

bdb – student definiuje oraz wykorzystuje pojęcia związane z endokrynologią ogólną, identyfikuje budowę histologiczną gruczołów endokrynowych, formułuje opinie oraz wnioski wynikające z pracy z preparatami histologicznymi, dyskutuje możliwości wykorzystania współczesnych technik w endokrynologii;

db - student definiuje oraz wykorzystuje pojęcia związane z endokrynologią ogólną,

identyfikuje budowę histologiczną gruczołów endokrynowych, formułuje jedynie wnioski wynikające z pracy z preparatami histologicznymi, nie dyskutuje możliwości wykorzystania współczesnych technik w endokrynologii;

dst - student jedynie definiuje pojęcia związane z endokrynologią ogólną,

identyfikuje budowę histologiczną gruczołów endokrynowych, nie potrafi formułować wniosków ani opinii wynikających z pracy z preparatami histologicznymi, nie dyskutuje możliwości wykorzystania współczesnych technik w endokrynologii;

ndst - student nie potrafi definiować pojęć związanych z endokrynologią ogólną,

nie potrafi identyfikować budowy histologiczną gruczołów endokrynowych, nie potrafi formułować wniosków ani opinii wynikających z pracy z preparatami histologicznymi, nie dyskutuje możliwości wykorzystania współczesnych technik w endokrynologii.

Przewidywane są również oceny + db (4,5) i +dst (3,5)

Skala procentowa klasyfikacji:

poniżej 55% - ndst

55 -65% - dst

66-70% - +dst

71-80% - dobry

81-90% - +dobry

³90 – bardzo dobry

Końcowe zaliczenie będzie miało charakter opisowy: sprawdzona będzie zarówno wiedza, jak i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć z przedmiotu. Zakres materiału: wiedza przekazana podczas zajęć przez osobę prowadzącą laboratorium oraz wykład z danej tematyki, praca z podręcznikiem i literaturą uzupełniającą, korzystanie z konsultacji. Czas trwania egzaminu 1,5h.

Zakres tematów:

1. Mechanizmy działania hormonów

2. Molekularne podstawy działania hormonów

3. Oś podwzgórzowo-przysadkowa. Szyszynka.

4. Grasica, tarczyca, przytarczyce.

5. Hormony układu APUD w układzie pokarmowym.

6. Nadnercza.

7. Gonady jako gruczoły dokrewne.

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 10:00 - 12:00, sala Aula
Magdalena Rost-Roszkowska 34/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.