Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia żywności i fizjologia żywienia 01-BI-S2-MŻFŻ01
Wykład (W) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Gawęcki J. i wsp. 1998 (i wydania nowsze). Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2.Bednarski W., Reps A. (red). 2003. Biotechnologia żywności. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

3.Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., (red). 2003. Mikrobiologia techniczna. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

4.Kunachowicz H., Czarnowska – Misztal E., Turlejska H. 2000. Zasady żywienia człowieka. WSiP, Warszawa.

5. Zaremba M. L., Borowski J. 1994. Podstawy mikrobiologii lekarskiej. PZWL, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zobowiązani będą do napisania testu zaliczeniowego obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach. Test zawiera 10 poleceń, za które można uzyskać maksymalnie 2 pkt (w przedziałach 0,5 pkt). Student maksymalnie może otrzymać 20 punktów.

Końcowa ocena z testu pisemnego ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów.

Skala punktowa :

0,0 – 9,5 pkt – ocena niedostateczna

10,0 – 11,5 pkt – ocena dostateczna

12,0 – 13,5 pkt – ocena plus dostateczna

14,0 – 15,5 pkt – ocena dobra

16,0 – 17,5 pkt – ocena plus dobra

18,0 – 20,0 pkt – ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

Mikrobiologiczna kontrola żywności. Prawo żywnościowe. Mikroflora produktów żywnościowych (surowce roślinne i zwierzęce) i jej znaczenie. Mikrobiom ssaków. Etiologia zatruć pokarmowych. Toksyny wytwarzane przez mikroorganizmy. Drobnoustroje wywołujące choroby przewodu pokarmowego. Charakterystyka metod mikrobiologicznych stosowanych w badaniu żywności oraz jej przetworów (zawartych w normach Polskiego Komitetu Normalizacji). Izolacja mikroorganizmów z różnych produktów żywnościowych. Mikrobiologiczne podstawy przechowywania oraz utrwalania żywności.

Różnorodność budowy przewodu pokarmowego w świecie zwierząt a jego mikroflora. Trawienie i wchłanianie a rola mikroorganizmów w tych procesach. Enzymy i hormony w przewodzie pokarmowym – wpływ na mikroflorę. Rola układu nerwowego w sterowaniu głodem i apetytem oraz funkcjami przewodu pokarmowego – jelito jako „drugi mózg”. Zaburzenia funkcji układu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem mikroflory. Choroby a zaburzenia funkcji mikrobiomu przewodu pokarmowego. Zasady dietetyki. Wartość odżywcza i energetyczna żywności. Przetwarzanie żywności i pasz. Dodatki do żywności.

Metody dydaktyczne:

Wykłady z użyciem prezentacji multimedialnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.