Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktura i organizacja pomocy społecznej 05-SP-KOL-N1-SORPS
Wykład (W) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 2
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. SIERPOWSKA I.: Pomoc społeczna. Komentarz. Warszawa 2017.

2. SIERPOWSKA I.: Prawo pomocy społecznej. Warszawa 2011.

3. KRAJEWSKI T.: Ustawa o pomocy społecznej. Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo. Warszawa 2016.

4. NITECKI S.: Komentarz do ustawy o pomocy społecznej. Wrocław 2013.

5. MACIEJKO W.: Instytucje pomocy społecznej. Warszawa 2009.

6. KRÓLAK B., RĄCZKA M.: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz. WARSZAWA 2017.

7. NITECKI S., WILK. A.: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz. Warszawa 2016.

8. KOŁACZKOWSKI B., RATAJCZK M.: Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy dziecku i rodzinie. Warszawa 2013.

9. NITECKI S.: Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Warszawa 2010.

10. SPUREK S.: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: praktyczny komentarz. Warszawa 2011.

11. KIEŁTYKA A., WAŻNY A.: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: komentarz. Warszawa 2012.

12. KRZYSZKOWSKI J.: Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Częstochowa 2010.

13. JACHOWICZ A.: Funkcjonowanie pomocy społecznej. Wybrane problemy. Dąbrowa Górnicza 2011.

14. GRZYWNA P., LUSTIG J., MITRĘGA M., STEPIEŃ-LAMPA N., ZASEPA B.: Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce. Katowice 2017 (r. 3, r. 10).

15. Akty prawne w wyborze.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja ocen na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Kolegium

Zakres tematów:

1. Ewolucja rozwoju systemu pomocy społecznej w Polsce.

2. Charakterystyka techniki opiekuńczej zabezpieczenia społecznego. Model pomocy społecznej.

3. Administracja pomocy społecznej – poziom gminy, poziom powiatu.

4. Administracja pomocy społecznej – poziom samorządu województwa i administracji rządowej w terenie; MRPiPS, Rada Pomocy Społecznej.

5. Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

6. Organizacja pomocy społecznej – JOPS (ogóle zadania)

7–8. Wsparcie dla rodzin niewydolnych wychowawczo, w tym przemoc w rodzinie.

9. System wsparcia dla osób usamodzielnianych.

10. System wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi.

11. System wsparcia dla osób bezdomnych.

12. System wsparcia dla osób znajdujących się poza rynkiem pracy.

13. OPS w warunkach oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń administracyjnych (spotkanie z ekspertem – Pani Ewa Pawlinów, Kierownik OPS w Paczkowie).

14. Centrum Usług Społecznych – koncepcja realizacji usług społecznych na poziomie lokalnym.

15. Kolokwium końcowe.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Witold Mandrysz 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.