Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Kościoła - starożytność i średniowiecze 11-KRK-T-003a
Wykład (W) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego, T. 2, Warszawa 1987.

Historia Kościoła, red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles, T. 2, Warszawa 1988.

Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, T. 1, Kraków 1966.

Kumor B., Historia Kościoła, T. 2-5, Lublin 2001-2002.

Manteuffel T., Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2014.

Myszor W., Europa. Pierwotne chrześcijaństwo. Idee i życie społeczne chrześcijan (II i III wiek), Warszawa 1999/2000.

Rops D., Kościół wczesnego średniowiecza, Warszawa 1969.

Runciman S., Teokracja bizantyjska, przeł. M. Radożycka, Warszawa 2008.

Schatz K., Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2002.

Schatz K., Prymat papieski od początków do współczesności, Kraków 2004.

Wilczyński L., Historia Kościoła katolickiego w średniowieczu, Gniezno 2010.

Woods T. E., Jak Kościół katolicki zbudował zachodnia cywilizację, Kraków 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązuje egzamin ustny.

Student przygotowuje odpowiedzi na pytania:

A) Dla starożytności chrześcijańśkiej:

1. Przedstaw przyczyny i kierunki rozszerzania się chrześcijaństwa.

2. Ukaż przyczyny prawne oraz rodzaje i przebieg prześladowań.

3. Skomentuj walkę chrześcijaństwa z pogaństwem.

4. Nakreśl życie sakramentalne pierwszych chrześcijan.

5. Co przewidywały układy mediolańskie z 313 r.?

6. Wyjaśnij istotę sporów doktrynalnych w związku z wystąpieniami Ariusza, Nestoriusza i Apolinarego.

7. Ujawnij różnice w słowach: homoousios i homoiousios.

8. Zreferuj przyczyny powstania monofizytyzmu i monoteletyzmu oraz wskaż na różnice w wyjaśnieniu tych herezji.

9. Omów schizmy i herezje, które wyłoniły się na tle sporów doktrynalnych w zachodnim chrześcijaństwie.

10. Zrelacjonuj sprawę prawowierności papieży: Liberiusza, Wigiliusza i Honoriusza.

11. Zobrazuj początki życia zakonnego w starożytnym Kościele.

12. Udowodnij, że „wielkie wędrówki ludów” stanowiły problem dla Kościoła i papiestwa.

13. Co kryje się pod nazwami: discipuli veritastis i disciplina arcani, eulogia i agape, onoforion i paliusz, patriarchat i egzarchat, chorepiscopoi

i periodeutoi?

14. Wymień z nazwy i daty sobory starożytności oraz przedstaw ich najważniejsze uchwały.

B) Dla średniowiecza w Kościele Powszechnym i w Polsce:

1. Wyjaśnij pojęcia: Patrimonium Sancti Petri, Renovatio Sancti Petri, Donatio Constantini, Donatio Pippini, Ducatus Romanus.

2. Rola papieża Grzegorza Wielkiego w umacnianiu pozycji papiestwa.

3. Znaczenie wydarzeń z 756 i 800 roku w historii Kościoła zachodniego.

4. Renesans karoliński.

5. Etapy reformy gregoriańskiej.

6. Ikonoklaści i ikonofilowie.

7. Spór o inwestyturę.

8. Dictatus papae Grzegorza VII Hildebranda, dokument Venerabilem Innocentego III i bulle Bonifacego VIII w sprawie prymatu.

9. Geneza i przyczyny Wielkiej Schizmy Wschodniej.

10. Co oznacza być chrześcijaninem w Kościele greckim i co można powiedzieć o roli chrześcijanina w Kościele łacińskim?

11. Wymień znane reguły zakonne średniowiecza.

12. Pielgrzymowanie i lata święte w Rzymie.

13. Czym jest całun turyński, całun z Monopello i święta szata z Trewiru?

14. Rodzaje kanonizacji i związane z nimi procedury.

15. Średniowieczne zabytki literackie, sztuka teatralna i muzyka kościelna.

16. Cechy charakterystyczne stylu romańskiego i gotyku.

17. Podział soborowy według o. Klausa Schatza SI, papieskie i koncyliarystyczne sobory średniowiecza – miejsce, daty i nauka.

18. Wyjaśnij termin universitas i jego wewnętrzną organizację.

19. Średniowieczny Arystotelizm, awerroizm łaciński i augustianizm.

20.Średniowieczne wspólnoty religijne świeckich i ich pobożność.

21. Chrześcijańska i Mongołowie.

22. Średniowieczne zakony rycerskie, reformatorskie i żebracze.

23. Krucjaty, ich nazewnictwo i miejsce.

24. Niewola awiniońska i Wielka Schizma Zachodnia – przyczyny, przebieg i zakończenie.

25. Definicja herezji i heretyka, katarzy i waldensi.

26. Definicja Inkwizycji i inkwizytora, jej cele i rodzaje.

Zakres tematów:

Pragmina Jerozolimska. Najstarsze misje chrześcijańskie. Źródła: Dzieje Apostolskie; Państwo Rzymskie wobec chrześcijan; Pogaństwo wobec chrześcijan; Prześladowania, świętość i grzech chrześcijan; Praca i zawód chrześcijanina; Caritas Christiana; Wykształcenie, kultura i rozrywki chrześcijanina; Małżeństwo, niewolnictwo, służba wojskowa; Ewangelizacja Europy średniowiecznej; Patrimonium Sancti Petri; Karolińska odnowa i reforma gregoriańska; Kłótnia o obrazy; Wielka Schizma Wschodnia i unie rzymsko-bizantyjskie; Chrześcijanin grecki i łaciński przed Bogiem; Reguły życia zakonnego; Wyprawy Krzyżowe - bestialska zbrodnia czy bohaterski zryw w obronie chrześcijaństwa?; Inkwizycja - stosy czy początki nowoczesnego sądownictwa?; Walka Kościoła i państwa o dominium mundi; Życie Kościoła średniowiecznego (sobór, uniwersytet, całun turyński, pielgrzymki i lata święte w Rzymie)

Metody dydaktyczne:

Wykład i dyskusja ze studentami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Damian Bednarski 44/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.