Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Kościoła - starożytność i średniowiecze 11-KRK-TZ-003
Wykład (W) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Kumor B., Historia Kościoła, T. 1: Starożytność chrześcijańska, Lublin 2001; T. 2: Wczesne średniowiecze chrześcijańskie; T. 3: Złoty okres Średniowiecza chrześcijańskiego, T. 4: Jesień kościelnego średniowiecza, Lublin 2001;

Historia Kościoła, T. 2: 600-1500, red. M. D. Knowles i D. Obolensky, Warszawa 1988;

Świat Bizancjum, T. 2: Cesarstwo Bizantyjskie 641-1204, red. J.-C. Cheynet, Kraków 2011;

Mayer H. E., Historia wypraw krzyżowych, Kraków 2008;

Żywczyński M., Franciszek – największy święty, jakiego zna historia, Niepokalanów 2000

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny – weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie literaturę

Kryteria oceny:

skala ocen podczas egzaminu ustnego: 2-5, akcent stawiany będzie na wiedzę;

kryteria oceny są następujące:

na ocenę 2 (ndst): student nie ma uporządkowanej wiedzy na temat metody pracy historycznej, nie zna podstawowych zagadnień z historii Kościoła starożytnego i średniowiecznego, nie potrafi podać przyczyn i skutków wydarzeń życia kościelnego, nie zna dat ważnych wydarzeń życia kościelnego;

na ocenę 3 (dst): student potrafi ogólnie omówić Kościoła starożytnego i średniowiecznego, nie potrafi podać przyczyn i skutków wydarzeń życia kościelnego, nie zna dat ważnych wydarzeń życia kościelnego tego okresu;

na ocenę 3,5 (dst+) student potrafi ogólnie omówić historię Kościoła starożytnego i średniowiecznego, potrafi podać wybiórczo przyczyny i skutki wydarzeń życia kościelnego, zna niektóre podstawowe daty z historii Kościoła tego okresu;

na ocenę 4 (db): student potrafi omówić historię Kościoła starożytnego i średniowiecznego, potrafi ogólnie podać przyczyny i skutki wydarzeń życia kościelnego, zna podstawowe dla historii Kościoła tego okresu daty;

na ocenę 4,5 (db+): student potrafi omówić historię Kościoła starożytnego i średniowiecznego, potrafi podać przyczyny i skutki wydarzeń życia kościelnego, zna ważne dla historii Kościoła tego okresu daty;

na ocenę 5 (bdb): student posiada wiedzę potrzebną do uzyskania oceny db + (4,5) oraz potrafi formułować ogólniejsze wnioski dotyczące związków historii Kościoła starożytnego i średniowiecznego z wydarzeniami późniejszymi

Zakres tematów:

tematy dla starożytnej historii Kościoła: 1. Kościół w pogańskim cesarstwie rzymskim: A. Jezus, św. Paweł i św. Piotr - rozszerzanie się chrześcijaństwa; B. Walka pogaństwa z Kościołem; C. Walka chrześcijaństwa z pogaństwem; 2.Kościół w chrześcijańskim cesarstwie rzymskim: A. Rok 313; B. Reakcja pogańska; C. Ustrój kościelny; D. Spory doktrynalne na Wschodzie; E. Spory doktrynalne na Zachodzie; F. Powstanie życia zakonnego: G. Wędrówki ludów.

Zagadnienia dla średniowiecznej historii Kościoła: 1. Ewangelizacja Europy średniowiecznej; 2. Patrimonium Sancti Petri; 3. Karolińska odnowa i reforma gregoriańska; 4. Kłótnia o obrazy; 5. Wielka Schizma Wschodnia i unie rzymsko-bizantyjskie; 6. Chrześcijanin grecki i łaciński przed Bogiem; 7. Reguły życia zakonnego; 8. Walka Kościoła i państwa o dominium mundi; 9. Niewola awiniońska i Wielka Schizma Zachodnia; 10. Krucjaty – niedoceniana i oczerniana przygoda; 11. Zakony rycerskie, reformatorskie i żebracze; 12. Chrześcijanie i Mongołowie: od przerażenia do nadziei na nawrócenie; 13. Heretycy i Inkwizycja w średniowieczu; 14. Sobory Powszechne epoki średniowiecznej; 15. Rozwój uniwersytetów, teologii scholastycznej i pobożności świeckich; 16. Cechy charakterystyczne i wybrane zabytki sztuki romańskiej i gotyckiej w średniowiecznej Europie; 17. Literatura i muzyka wieków średnich; 18. Kościół Matką Świętych – przeniesienia relikwii i kanonizacje papieskie w średniowieczu; 19. Całuny i Tuniki – średniowieczne relikwie?; 20. Pielgrzymki i Lata Święte w Rzymie; 21. Polski Kościół w średniowieczu

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Uciecha, Damian Bednarski 20/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.