Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Kościoła - starożytność i średniowiecze 11-KRK-TZ-003
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań – Warszawa 1980, s. 1243, 1245, 1248, 1255-1258.

2. Chrześcijanie w cesarstwie rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego, „Studia Antiquitatis Christianae – Series Nova” [dalej skrót: SAC SN 1], T. 1: 2012, s. 23-274 .

By czas nie zaćmił i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych, red. A. Jelicz, Warszawa 1975.

Dokumenty Soborów Powszechnych, T. 2-3, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2003.

Mandziuk J., Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, T. I, cz. 1-3: Średniowiecze, Warszawa 2003-2005.

Bernard z Clairvaux, Pochwała nowego rycerstwa, tłum. I. Kowalska-Nawrocka, Zabrze-Tarnowskie Góry 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

1. student przedstawia przygotowane podczas pracy własnej wystąpienie odnoszące się do dokumentów źródłowych, a wykładowca je ocenia uwzględniając kryteria przekazane studentom podczas pierwszych zajęć

2. dwa testy pisemne: po zakończeniu zajęć z historii Kościoła starożytnego oraz po zakończeniu zajęć z historii Kościoła średniowiecznego.

Kryteria oceny:

1. ocena (na podstawie ustnego wystąpienia) umiejętności streszczenia własnymi słowami i przygotowania komentarza do zadanych tekstów oraz umiejętności napisania tekstu przeznaczonego do ustnego wygłoszenia

2. ocena opanowania materiału z ćwiczeń i znajomości omawianych na zajęciach testów źródłowych.

Zakres tematów:

Pragmina Jerozolimska. Najstarsze misje chrześcijańskie. Źródła: Dzieje Apostolskie; Państwo Rzymskie wobec chrześcijan; Pogaństwo wobec chrześcijan; Prześladowania, świętość i grzech chrześcijan; Praca i zawód chrześcijanina; Caritas Christiana; Wykształcenie, kultura i rozrywki chrześcijanina; Małżeństwo, niewolnictwo, służba wojskowa; Ewangelizacja Europy średniowiecznej; Patrimonium Sancti Petri; Karolińska odnowa i reforma gregoriańska; Kłótnia o obrazy; Wielka Schizma Wschodnia i unie rzymsko-bizantyjskie; Chrześcijanin grecki i łaciński przed Bogiem; Reguły życia zakonnego; Wyprawy Krzyżowe - bestialska zbrodnia czy bohaterski zryw w obronie chrześcijaństwa?; Inkwizycja - stosy czy początki nowoczesnego sądownictwa?; Walka Kościoła i państwa o dominium mundi; Życie Kościoła średniowiecznego (sobór, uniwersytet, całun turyński, pielgrzymki i lata święte w Rzymie)

Metody dydaktyczne:

analiza (streszczenie + komentarz + aktualizacja) podanych tekstów źródłowych dotyczących poszczególnych zagadnień społecznych i form religijności starożytnego i średniowiecznego Kościoła

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Damian Bednarski 20/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.