Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patrologia 11-KRK-TZ-011
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

wybrane teksty źródłowe literatury patrystycznej, por. Skrypt, Katowice 2004;

M. Michalski, Antologia Literatury Patrystycznej I-II, Warszawa 1975-1982;

A.Bober, Światła ekumeny. Antologia patrystyczna, Kraków 1965

J. Słomka, Polskie tłumaczenia dzieł Ojców Kościoła. Przewodnik bibliograficzny, Łódź 2001

Serie: Pisma Ojców Kościoła (POK), Poznań 1924nn.

Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy (PSP), Warszawa 1969nn.

Ojcowie Żywi (OŻ), Kraków 1978nn.

Źródła Myśli Teologicznej (ŹMT), Kraków 1996nn.

Biblioteka Ojców Kościoła (BOK) Kraków 1992nn.

Metody i kryteria oceniania:

Opanowanie wiedzy w oparciu o treść wykładów i wiadomości z podręcznika w stopniu dostatecznym;

krytyczny komentarz i analiza porównawcza treści zadanych lektur w stopniu dobrym i bardzo dobrym;

umiejętność celowego posługiwania się różnorodnymi metodami argumentacji w stopniu bardzo dobrym.

sprawdzenie umiejętności samodzielnego przygotowania przez studenta określonego problemu w wyznaczonym temacie pracy pisemnej, w której wydarzenia historyczne odczytywane są jako przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń.

Zakres tematów:

procesie kształtowania się i rozwoju chrześcijańskiej teologii i organizacyjnej tożsamości Kościoła począwszy od literatury Ojców Apostolskich przez apologetów aż do pełnego rozwoju literacko-teologicznego dzieł św. Augustyna z Hippony.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: analiza (streszczenie + komentarz + aktualizacja) podanych wcześniej tekstów źródłowych dotyczących poszczególnych zagadnień społecznych i form religijności Kościoła starożytnego i średniowiecznego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Uciecha 7/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.