Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychopedagogiczna osób niepełnosprawnych intelektualnie 06-PC-S1-41
Wykład (W) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Skałbania B. (2011) Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszray badawcze i rozwiązania praktyczne.

-Jarosz E., Wysocka E. (2006) Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania.

-Paluchowski J. (2007) Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia – standardy.

-Frydrychowicz A. i in. (2004) Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie, przewodnik metodyczny.

-Borowska-Beszta B. (2005) Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych)-szkice metodologiczne.

-Baker B. L. Brightman A. J., Heifetz L. J. Murphy D. M., (1977) Problemy behawioralne. Kroki do niezależności. Seria do trenowania umiejętności dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

- Bogdanowicz M., (2003) Skale obserwacji zachowania dzieci i rodziców uczestniczących w zajęciach Ruchu Rozwijającego

- Cytowska B., Winczura B.(red.) (2006) Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne.

- Doman G., (1996) Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu

- Franczyk A., Krajewska K., (2005) Skarbiec nauczyciela terapeuty ( na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej), czyli od programu do realizacji – propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych

- Karwowska –Struczyk M., Hajnicz W., (1998) Obserwacja w poznaniu dziecka

- Kielin J., (2002) Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalistycznych

- Oster G. D., Gould P., (2003) Rysunek w psychoterapii

- Schopler E., Reichler R. J., Basford A., Marcus L. M. (1995)Profil psychoedukacyjny. Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju

- Stierlin H., Drucker-Embden I,, Wetzel N., Wirsching M., (1999) Pierwszy wywiad z rodziną

-Ziemski S. (1973) Problemy dobrej diagnozy.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny o charakterze opisowym, obejmujący znaczną część treści/działań zmierzających do osiągnięcia efektów kształcenia modułu. Egzamin przeprowadzony w sesji zimowej. Czas trwania egzaminu 60 minut. Egzamin składa się z 6 otwartych pytań o charakterze pisemnym, problemowym. Student wybiera trzy spośród nich, na które udziela wyczerpujących odpowiedzi. Oceniany będzie poziom wiedzy dot. danego zagadnienia egzaminacyjnego oraz umiejętności analizy, syntezy, refleksji, a także zaprezentowanie umiejętności praktycznego rozwiązywania danego problemu.

Proponowana punktacja:

15-14-bdb

13-12-db+

11-10-db

9-8 - dst +

7-dst

6pkt. i poniżej- nzal.

Zakres tematów:

1. Diagnoza psychopedagogiczna- założenia teoretyczne.

2. Uwarunkowania procesu diagnostycznego: metody i techniki, kontakt diagnostyczny, zasady diagnozowania, specyfika diagnozy dziecka ze SPE.

3. Znaczenie diagnozy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (diagnoza funkcjonalna, integracja sensoryczna).

4. Zaburzone zachowanie – pojęcie zachowania, wybrane rodzaje zaburzeń zachowania

u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

5. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i lękowych.

6. Wybrane koncepcje i metody diagnozy środowiska rodzinnego i szkolnego.

7. Diagnoza dojrzałości szkolnej jako prognoza funkcjonowania dziecka w sytuacji szkolnej.

8. Diagnoza trudności szkolnych.

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja grupowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bogumiła Bobik 68/71 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.