Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne aspekty systemu opiekuńczo-wychowawczego w Polsce 11-KRK-R2-013
Wykład (W) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obowiązkowa:

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.)

- Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku

Uzupełniająca:

- I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2011;

- J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2005;

- M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006;

- A. Kwak, A. Mościskier, Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie, Warszawa 2002;

- H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, Toruń 2002.

- D.W. Pryor, Pedofilia. 30 wywiadów z pedofilami, Sopot 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu - sprawdzenie znajomości treści zaprezentowanych w czasie wykładów oraz zadanych do uzupełnienia w ramach samodzielnej pracy studenta.

Zakres tematów:

Zasady prawa rodzinnego, Prawa dziecka, ochrona praw dziecka, piecza zastępcza, przysposobienie, macierzyństwo, ojcostwo, władza rodzicielska, obowiązek alimentacyjny, ochrona dziecka w systemie prawa kościelnego.

Metody dydaktyczne:

- wykład kursowy z zastosowaniem elementów wykładu problemowego

- praca z zadaną literaturą przedmiotu pozwalającą na pogłębianie wiedzy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Dappa 17/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.