Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu i retoryka 11-KRK-T-023
Wykład (W) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach, Warszawa 2008. Allhoff D., Allhoff W., Sztuka przekonywania do własnych racji. Retoryka i komunikacja, Kraków 2008. 
Jaroszyński Cz., Jaroszyński P. Podstawy retoryki klasycznej. Warszawa 1998.
Korolko M. Sztuka retoryki. Warszawa 1990.

Klemensiewicz Z., (oprac.) Prawidła poprawnej wymowy polskiej, Kraków 1988.
Styczek I., Logopedia, Warszawa 1980.

Sobczak B. i Zagółkowa H. (oprac.) Perspektywy polskiej retoryki, Poznań 2007

Lemmermann H. Szkoła retoryki. Wrocław 1997.
Stuart C, Sztuka przemawiania i prezentacji, Warszawa 2002.
Warner T., Umiejętności w komunikowaniu się, Wrocław 1999.

Jeż A., Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002.

Gałkowski T., Jastrzębowska G., (red.), Logopedia, Opole 1999.
Kram J., Zarys kultury żywego słowa, Warszawa 1995.
Zielińska H, Kształcenie głosu, Lublin 1996.

Pease A. i B., Mowa ciała, Poznań 2010.

Collins A., Mowa ciała, Warszawa 2002

Metody i kryteria oceniania:

Student powinien wykazać się znajomością elementów retoryki klasycznej i jej miejsca w kulturze zachodniej oraz znajomością podstawowych zagadnień związanych z retoryką i teorią komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Powinien wykazać się językową poprawnością w wypowiedzi ustnej z zachowaniem poprawnej składni i fleksji języka polskiego.

Ocena dotyczy także pracy nad emisją głosu poprzez realizację ćwiczeń usprawniających funkcjonowanie aparatu głosowego, znajomość podstawowych zagadnień związanych z budową i działaniem narządu głosu, napisanie i wygłoszenie tekstu jako wystąpienia publicznego, publiczne poprawne odczytanie tekstu literackiego (liturgicznego), aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zakres tematów:

- Elementy retoryki klasycznej

- miejsce retoryki w kulturze zachodniej

- retoryczne środki ekspresji w wypowiedzi ustnej

- retoryka jako fundament społeczeństwa obywatelskiego

- pojęcie, geneza, cele, proces, poziomy i modele interpersonalnej komunikacji

- komunikacja werbalna i niewerbalna w posłudze słowa

- fizjologia ośrodków nerwowych i narządów mowy

- zasady prawidłowego oddechu, artykulacji i modulacji głosu

- reguły dotyczące poprawnego posługiwania się mową ojczystą

- zasady przemawiania i zachowania się w czasie wystąpień publicznych.

Metody dydaktyczne:

Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach przez wskazane lektury; przygotowanie do kolokwium, praca własna nad artykulacją, wydłużeniem fazy wydechowej oddechu fonacyjnego oraz przygotowanie tekstu własnego autorstwa do wygłoszenia/prezentacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Leszek Szewczyk 22/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.