Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pragmatyka dydaktyki akademickiej 02D-S3-PDA
Ćwiczenia (C) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

M. Duda: Etyczne wyzwania w pracy ze studentami niepełnosprawnymi – perspektywa nauczyciela akademickiego. W: Wielowymiarowość integracji społeczno zawodowej studentów z niepełnosprawnością. Red. B. Szczupał, K. Kutek Sładek. Kraków 2016, s. 33–45.

Elliott J., Place M.: Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów. Warszawa 2000.

M. Janczura: Agresja i przemoc. Niezbędnik nauczyciela, pedagoga, dyrektora. Warszawa 2014.

E. Laskowska: Agresja językowa jako problem moralny. http://www.etykaslowa.ukw.edu.pl

P. Pałka, A. Kwaśnica-Janowicz: Przewodnik po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów (słowniki, kartoteki,korpusy, kompendia). Kraków 2017. http://tmjp.pl/images/pdf/przewodnik_po_elektronicznych_zasobach.pdf

M. Peisert: Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii. Wrocław 2004.

Sztuka nauczania. Red. K. Kruszewski. Warszawa 2005.

J. Ranschburg: Lęk, gniew, agresja. Warszawa 1993.

M. Tokarz: Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii Komunikacji. Gdańsk 2010.

Uniwersytet Śląski w Katowicach: Praktyczny poradnik savoir-vivre'u wobec osób niepełnosprawnych. http://www.bon.us.edu.pl/files/praktyczny_poradnik_savoir-vivre_0.pdf

Uniwersytet Śląski w Katowicach: Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. http://www.bon.us.edu.pl/informacje-dla-pracownikow-i-nie-tylko

Uniwersytet Śląski w Katowicach: Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi. http://www.bon.us.edu.pl/informacje-dla-pracownikow-i-nie-tylko

Uniwersytet Śląski w Katowicach: Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia z osobami z dysfunkcją mowy. http://www.bon.us.edu.pl/informacje-dla-pracownikow-i-nie-tylko

Uniwersytet Śląski w Katowicach: Poradnik dotyczący zaburzeń funkcjonowania społecznego (m.in. ADHD, zespół Aspergera). http://www.bon.us.edu.pl/informacje-dla-pracownikow-i-nie-tylko

Uniwersytet Śląski w Katowicach: Mity i stereotypy na temat osób z niepełnosprawnością. http://www.bon.us.edu.pl/informacje-dla-pracownikow-i-nie-tylko

Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego. Red. A. Rozmus. Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny zostaną ustalone na podstawie aktywności Słuchaczy na zajęciach, jakości wykonanych przez nich zadań i ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Agresja, agresja językowa w kontaktach student - nauczyciel akademicki.

2. Sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi na zajęciach.

3. Student niepełnosprawny na uczelni - pomoc, organizacja pracy, sposoby wsparcia dydaktycznego.Wskazówki dydaktyczne.

4. Cyfrowe narzędzia młodego naukowca.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, instruktaż, dyskusja dydaktyczka, metoda problemowa, metody praktyczne, pokaz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Danuta Krzyżyk 46/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.