Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja w instytucjach penitencjarnych 06-PE-RT-S1-08
Ćwiczenia (C) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Arends R. I., Uczymy się nauczać. Warszawa 1994

Borowski R., Wysoki D. : Instytucje wychowania resocjalizującego. - Płock : "Novum", 2001

Iwanicki H. Możliwości praktyczne edukacji uczniów szkół przywięziennych, Szkoła Specjalna, Nr 1, Styczeń/Luty 2007

Iwanicki H. Rola, znaczenie i zadania szkolnictwa przywięziennego, Szkoła Specjalna, Nr 1, 2004

Iwanicki H. Zasady nauczania w procesie kształcenia osób dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności, Szkoła Specjalna, Nr 3 (254) 2010

Kuć M., Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności. Lublin 2007

Machel Henryk., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski. Kraków 2006. Niewiadomska I., Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. Lublin 2007

Mazur M., Praca wychowawcy w zakładzie karnym. Założenia teoretyczne a praktyka wybranej jednostki penitencjarnej. „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2005, nr 3/4, s. 42-46.

Petty G., Nowoczesne nauczanie. Sopot 2013

Szymanowska A., Więzienie i co dalej? Warszawa 2003

Widelak D., Edukacja osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych. W: Jasiński Z., Mudrecka I. (red), Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. Opole 2004

Rozenberg M.: Wpływ edukacji szkolnej, czytelnictwa, sztuki na resocjalizację w Zakładzie Karnym w Sztumie. „Edukacja Dorosłych” 2003, nr 3,

Widelak D.: Międzywojenne doświadczenia edukacji skazanych w polskich jednostkach penitencjarnych. „Ruch Pedagogiczny” 2004, nr 5/6, s. 55-61

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń - aktywność na zajęciach, indywidualna praca pisemna.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w zagadnienia dydaktyki ogólnej

2. Charakterystyka metod nauczania w aspekcie wykorzystania w nauczaniu osadzonych

3. Motywacja do nauki

4. Wybór treści kształcących na potrzeby edukacji osadzonych

5. Możliwości wykorzystania nauczania na odległość w instytucji penitencjarnej

6. System lekcyjno - klasowy w odniesieniu do nauczania osadzonych

7. Ocena postępów w nauce, przeciwdziałanie niepowodzeniom edukacyjnym

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca zspołowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Czerkawski 18/21 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Czerkawski 19/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)