Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania i wychowania osób z niepelnosprawnością sprzężoną 06-PC-S1-36
Ćwiczenia (C) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa:

Cytowska B., Winczura B., Stawarski A. (red.), Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Kraków 2008.

Dykcik W. (red.), Pedagogika Specjalna, Poznań 2005.

Twardowski A., Wychowanie dzieci o niesprawności sprzężonej, (w:) Obuchowska I. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1991.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli, Warszawa 2010.

Frith U., Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańsk 2005.

Lemańska A., Model pracy z uczniem z autyzmem, (w:) Podniesienie efektywności kształcenia uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, Warszawa 2010.

Suchowierska M., Ostaszewski P., Bąbel P., Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowań, Sopot 2014, s. 34- 52.

Winczura B., Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Kraków 2008.

Uzupełniająca:

Cieszyńska J., Kordenko M., Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 2007.

Kozdroń A., Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby pomóc, Warszawa 2015.

Pilecki J., Olszewski S., Żurek t., Metody pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i współistniejącym upośledzeniem umysłowym, (w:) Pilecki J. (red.), Usprawnianie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, Kraków 1998.

Film:

„Odnaleźć siebie”, oryginalny tytuł „Regarding Henry”, 1991, wytwórnia Paramount.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: kolokwium w formie testu, projekt grupowy indywidualnego programu terapeutycznego dla osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Kolokwium będzie obejmowało 10 pytań o charakterze zamkniętym.

Kryteria ocen:

bardzo dobry:

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

niedostateczny

W projekcie programu terapeutycznego ocenie będzie: wiedza merytoryczna oraz dostosowanie treści, metod i rozwiązań organizacyjnych do charakterystyki przypadku.

Kryteria oceny:

bardzo dobry:

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

niedostateczny

Zakres tematów:

1.Organizacja i realizacja procesu edukacyjno – rehabilitacyjnego dzieci z niepełnosprawnością złożoną w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

2.Metody i techniki oddziaływania terapeutyczno – edukacyjnego

w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym.

3. Wybrane metody terapeutyczne: stosowana analiza zachowań (SAZ), metoda krakowska; praca z ciałem i oddechem.

4. Wczesna rehabilitacja językowa u małych dzieci z wadą słuchu.

5.Postępowanie terapeutyczno-wychowawcze wobec dziecka niepełnosprawnego wzrokowo.

5.Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją.

6. Rehabilitacja osób z uszkodzeniem mózgu.

7.Wczesne wykrywanie i terapia zaburzeń autystycznych w świetle teorii umysłu.

8.Projekt programu terapeutycznego dla osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością w wybranej kategorii wiekowej.

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące: mini wykład, projekt, dyskusja, rozwiązywanie problemów praktycznych, praca w małych grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bogumiła Bobik 21/21 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Bogumiła Bobik 20/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.