Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specyfika pracy służby więziennej 06-PE-RT-S1-SPSW
Ćwiczenia (C) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bednarczak S.: Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej, COSSW, Kalisz 1994

Ciosek M., Izolacja więzienna, Gdańsk 1993.

Goffman E., Instytucje totalne, Sopot 2011

Hołyst B., Ambroziak W., Stępniak P. (red): Więziennictwo nowe wyzwania, Warszawa – Poznań – Kalisz 2001

Kowalski G., Rola autorytetu w resocjalizacji więźniów. Świtka J., Kuć M., Niewiadomska J. (red), Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji. Wyd. KUL, Lublin 2004

Machel H.: Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno – pedagogiczne, Kraków 2006

Machel H.: Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Wyd. Arche, Gdańsk 2003

Szczepaniak P., Konteksty pedagogiki penitencjarnej, „Resocjalizacja Polska”, 2011, nr 2

Metody i kryteria oceniania:

ocena z aktywności i prezentacji zespołowej

Zakres tematów:

1. Zakład karny jako instytucja totalitarna

2. Organizacyjno–prawne uregulowania pracy służby więziennej

3. Zadania i funkcje służby więziennej w oddziaływaniach resocjalizacyjnych

4. Stres i wypalenie zawodowe wśród funkcjonariuszy służby więziennej

5. Kobiety w służbie więziennej

6. Etyka zawodowa służby więziennej

7. Stosunki interpersonalne w więzieniu

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca zespołowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Czerkawski 18/19 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Czerkawski 17/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)