Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy teoretyczne arteterapii z metodyką 06-AR-S1-24
Wykład (W) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Buber M., Ty i ja. Wybór pism filozoficznych, Wydawnictwo „PAX”, Warszawa 1992

Florczykiewicz J., Józefowski J, Arteterapia w edukacji i resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza UPH, Siedlce 2011

Gładyszewska - Cylulko J., Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę, Impuls, Kraków 2011

Gołaszewska M. Zarys etyki. Problematyka, metody, teorie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973

Grzesiuk L. (red.), Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

Gilroy A., Arteterapia-badania i praktyka, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009

Józefowski E., Arteterapia w sztuce i edukacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012

Krasoń K., Konieczna-Nowak L., Sztuka – terapia - poznanie. W stronę podejścia indywidualizującego w badaniach muzykoterapeutycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Karolak W., Kaczorowska B. (red.), Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2011

Karolak W., Kaczorowska B., Arteterapia w medycynie i edukacji, WSHE, Łódź 2008

Karolak W., Rysunek w arteterapii, WSHE, Łódź 2005

Kępiński A., Rytm życia, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2000

Lowen A., Duchowość ciała. Jak uleczyć ciało i duszę, Warszawa Jacek Santorski & Co., 2006

Łoza B, Chmielnicka-Plaskota A., Arteterapia: teoria, praktyka, projekty, część 1. Teoria, Difin, Warszawa 2014

Łoza B., Chmielnicka-Plaskota A., Rudowski T. (red.), Arteterapia. Od teorii do terapii. Podręcznik przedmiotu, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013

Malchiodi C.A., Arteterapia. Podręcznik, Harmonia Universalis, Gdańsk 2014

Olechnowicz H. (red.), Opowieści terapeutów, WSIP, Warszawa 1997

Olechnowicz H. (red.), Drugie opowieści terapeutów, WSIP, Warszawa 2000

Stegemann T, Hitzler M., Blotevogel M., Arteterapie dla dzieci i młodzieży. Muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką, Harmonia, Gdańsk 2015

Szulc W. (red.), Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich, Oficyna Wydawnicza „Atut”, Wrocław 2010

Szulc W., Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, „Difin”, Warszawa 2011

Rudowski T., Arteterapia - inspiracje i wartości, Wydawnictwo IPSIR UW, Warszawa 2007

Rudowski T., Edukacja i terapia przez sztukę: arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych, Eneteia, Warszawa 2013

Rudowski T., Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym, „Difin”, Warszawa 2014

Żukowska A.M., Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki, Wydawnictwo UMCS, Lublin

2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Czabała J. C., Czynniki leczące w psychoterapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

Borowska-Beszta. Echa ekspresji. Kulturoterapia w andragogice specjalnej, „Impuls”, Kraków 2008

Furmanowska M. (red.) Art in education and therapy. Sztuka w wychowaniu i terapii, Oficyna Wydawnicza „Atut”, Wrocław 2014

Józefowski E., Stefańska a., Szabelska-Holeksa M., O arteterapii, edukacji i sztuce -teksty rozproszone i niepublikowane, Wydawnictwo UAM, Poznań 2012

Olechnowicz H., Dziecko własnym terapeutą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

Oster G.D., Gould P., Rysunek w psychoterapii, GWP, Gdańska 2007

Pędzich Z.(red.), Psychoterapia tańcem i ruchem. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2013

Pędzich Z.(red.), Psychoterapia tańcem i ruchem. Terapia indywidualna i grupowa, GWP, Gdańsk 2013

Stańko-Kaczmarek M., Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, „Difin”, Warszawa 2013

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z przedmiotu składać się będzie: wynik kolokwium przeprowadzonego podczas ostatniego wykładu, istotna będzie również obecność i aktywny udział w dyskusjach.Student przygotowuje się do kolokwium z zakresu zagadnień teoretycznych omawianych podczas wykładów oraz wiedzy zdobytej samodzielnie poprzez studiowanie literatury.

Ocena wynikać będzie z uzyskanej punktacji:

10 - 9pkt – bardzo dobry

8 pkt – dobry plus

7 pkt – dobry

6 pkt – dostateczny plus

5 pkt – dostateczny

Zakres tematów:

1. Arteterapia- nowatorska metoda pracy terapeutycznej. Geneza (od starożytności po współczesność), koncepcje i definicje.

2. Istota i wartość arteterapii, obszary jej zastosowań. Funkcje, cele, zasady, czynniki leczące w arteterapii.

3. Kierunki arteterapii - opis założeń terapeutycznych. Podejścia (psychoanalityczne, humanistyczne, kognitywno-behawioralne).

4. Arteterapia rozwojowa, terapie ekspresyjne i polimodalne oraz narracyjne

i skoncentrowane na rozwiązaniu.

5. Diagnoza w arteterapii – ocena stopnia nasilenia problemu za pomocą narzędzi arteterapii.

6. Procesy neurobiologiczne w arteterapii. Arteterapia w kontekście wybranych teorii uczenia się i doznań transakcyjnych.

7. Arteterapia grupowa, par i rodzin – ujęcia kliniczne.

8. Arteterapia w resocjalizacji.

9. Arteterapia w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

10. Autoarteterapia – poznanie siebie, przygotowanie do roli arteterapeuty.

11. Cechy osobowe arteterapeuty, standardy etyki i praktyki zawodowej, praca pod superwizją.

12. Proces i relacja terapeutyczna.

13. Arteterapia w krajach europejskich – studium komparatystyczne

Metody dydaktyczne:

Wykład wraz z prezentacją multimedialną, wzbogacony również wartościowym materiałem filmowym ukazującym szerokie spektrum arteterapii, konwersatorium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Pyrzyk-Kuta 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.