Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł do wyboru III - Edukacja językowa dzieci najmłodszych w teorii 06-PE-EWP-S1-42.2
Wykład (W) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bakuła K.(1997). Kształcenie językowe w szkole podstawowej w świetle współczesnych teorii psychologicznych i lingwistycznych. Projekt nowej metodyki. Wrocław.

2. Bober-Pełzowska M. (1983). Rozwijanie mowy uczniów klas niższych. Warszawa.

3. Bogdanowicz M. (2005). Ryzyko dysleksji. problem i diagnozowanie. Gdańsk.

4. Filipiak E.(2002). Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz.

5. Ganczarska M. (2004). Metoda rysunkowych ogniw ortograficznych. Opole.

6. Gmosińska D., Woźniak V. (2009). Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii. Gdańsk.

7. Guzy A., Krzyżyk D., Ochwat M., Wójcik-Dudek M. (red).(2018). W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane... : księga jubileuszowa dedykowana profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Katowice.

8. Kita M. (2001). Testy z wiedzy o języku polskim. Warszawa.

9. Krasowicz G. (1997). Język, czytanie, dysleksja. Lublin.

10. Krasowicz-Kupis G. (1999). Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich. Lublin.

11. Mnich M.(2011). O multibooku i innych propozycjach dla uczniów i nauczycieli oraz ich roli w organizacji procesu dydaktycznego najmłodszych na przykładzie pakietów edukacyjnych "Szkoła na miarę" wydawnictwa Nowa Era. [w:] V4 ako výchova, vzdelávanie voľný čas a vzájomná inšpirácia red. D. Kollarová, Hlohovec, s.21-40.

12. Mnich M.(2011) Edukacja językowa dzieci najmłodszych w obliczu przemian. [w:] Strategický význam inovácií v edukačnej teórii a praxi, red. Kurincová, V., Seidler, P., Komora, J. Wydawnictwo UKF w Nitrze. Nitra s.74-81.

13. Mnich M.(2002). Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków.

14. Myrdzik B., Karwatowska M. (2011). Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia. Lublin.

15. Rittel T. (1994). Metodologia lingwistyki edukacyjnej. Kraków.

16. Rittel T. (1994). Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Kraków.

Metody i kryteria oceniania:

Wykorzystanie wiedzy w praktyce edukacyjnej sprawdzone zostanie przez refleksyjne wypełnienie kart pracy, wymagających nie tylko wiedzy pozyskanej na wykładach, ale również samodzielnej pracy. Warunkiem zaliczenia będzie terminowe złożenie prac pisemnych.

Zakres tematów:

1. Odkrywanie systemu językowego przez małe dziecko.

2. Tekst werbalny i niewerbalny w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym.

3. Polubić szkołę, czyli o wykorzystaniu mnemotechnik w kształceniu sprawności ortograficznej dzieci najmłodszych.

4. Spotkanie dorosłego z dzieckiem - o literaturze dla dzieci słów kilka.

5. Pragmatyka językowa a gatunkowe wzorce wypowiedzi w edukacji wczesnoszkolnej.

6. Sposoby zapobiegania błędom językowym uczniów najmłodszych.

7. Lingwistyka edukacyjna jako scalenie osiągnięć pedagogiki, psychologii i językoznawstwa, czyli o językowej kompetencji docelowej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Mnich 138/140 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)