Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terapia zaburzeń rozwoju ruchowego dziecka (różnice programowe) 12-PE-ZTP-N1-TZRD-R
Wykład (W) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Kasprzak W., Mańkowska A.: Fizjoterapia z elementami klinicznymi., tom 1 – 2, Warszawa 2008, PZWL

2. Kiwerski J.: Rehabilitacja medyczna., Warszawa 2007, PZWL

3. Milanowska K.: Kinezyterapia., Warszawa 2003, Wyd. PZWL

4.Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji 1999

5. Rutkowska E.(red.):, 2002r., "Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawych", wyd. Czelej,

6.Lennon S., Stokes M. (red.): , 2010r., "Fizjoterapia wrehabilitacji neurologicznej", wyd. Elsevier,

7. Kasperczyk T.: Wady Postawy Ciała diagnostyka i leczenie. Kraków 1998 Kasper

Metody i kryteria oceniania:

pozytywna ocena z kolokwium końcowego.

Zakres tematów:

1.Definicja i fizjologiczne podstawy rehabilitacji, kompleksowość rehabilitacji, środki oddziaływania w rehabilitacji, uwarunkowania skuteczności i

przeszkody w rehabilitacji, postępowanie rehabilitacyjne i profilaktyka.

2.Sprzęt rehabilitacyjny, pomoce ortopedyczne i techniczne w usprawnianiu

osób niepełnosprawnych, specyfika postępowania rehabilitacyjnego u osób z

dysfunkcjami układu ruchu.

3. Fizjoterapia i jej specyfika w:

neurologii, kardiologii, pulmonologii, pediatrii, geriatrii, psychiatrii.

4. Fizjoterapia u osób z zaburzeniami i uszkodzeniami w obrębie układu

nerwowego, zasady postępowania fizjoterapeutycznego u osób ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśni, usprawnianie osób z chorobami naczyniowymi centralnego układu nerwowego, usprawnianie osób z chorobami przewlekle postępującymi, warunki doboru skojarzonej terapii p/bólowej.

5. Definicje, podziały, charakterystyka skrzywień kręgosłupa i wad postawy.

6. Ruch i postawa ciała, regulacja napięcia mięśniowego,

skutki przerwania ciągłości rdzenia kręgowego, wyzwalanie ruchów dowolnych, czynność ośrodkowego układu nerwowego.

Metody dydaktyczne:

Wykład wybranych zagadnień podstawowych z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Szurmik 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)