Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Korygowanie zaburzeń i wad mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną 06P-KO-NP-KZW
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, red. J. Błeszyński, Kraków 2006.

2. Bernstein T., Terapia dziecka z upośledzeniem umysłowym, Łódź 1995.

3. Biomedyczne podstawy logopedii, red. S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska – Brey, Gdańsk 2014

4. Bobrowicz-Lewartowska L., Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2005.

5. Gałkowski T., Jastrzębowska G., Logopedia. Pytania i odpowiedzi, podręcznik akademicki tom 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych. Opole 2003.

6. Gałkowski T., Jastrzębowska J., Logopedia, Opole 1999.

7. J. Kielin, Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim, Kraków 2000.

8. Kaczorowska-Bray K., J. Błeszyński, Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną.

9. Kruk-Lasocka J.Autyzm czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci, Wrocław 1999.

10. Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin 2012.

11. Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska – Brey, Gdańsk 2012.

12. Minczakiewicz E. - Zaburzenia mowy u osób z upośledzeniem umysłowym (w:) Polska terminologia logopedyczna, pod red. J. Ożdżyńskiego, Wydawnictwo "Secesja", Kraków 1994.

13. Minczakiewicz E., Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa, Kraków 2001.

14. Minczakiewicz E., Mowa – rozwój, zaburzenia, terapia, WSP, Kraków 1997.

15. Minczakiewicz E., Zaburzenia mowy u upośledzonych umysłowo, w: Diagnoza

i terapia zaburzeń mowy, red.T.Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski, Lublin 1993;

16. Minczakiewicz E.M., Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia. Kraków 1997.

17. Pisula E. Autyzm u dzieci, diagnoza, klasyfikacja, etiologia,Warszawa, 2000.

18. Styczek I., Logopedia, PWN, Warszawa 1981.

19. Wprowadzenie do logopedii, G. Gunia, V. Lechta, Kraków 2011.

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie materiałów zaliczeniowych, pre3zentacja materiałów.

Zakres tematów:

1. Rozwój mowy dziecka jako podstawy normy rozwojowej. Opóźniony rozwój mowy – SORM, NORM, afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji.

2. Podstawowe zaburzenia mowy, ze szczególnym uwzględnieniem oligofazji.

3. Diagnoza mowy – w zakresie: rozumienia, słownika, gramatyki, artykulacji, funkcji prymarnych

4. Terapia logopedyczna – zasady, metody, etapy – na wybranych przykładach.

5. Stymulowanie rozwoju mowy w przypadku ORM – przykłady ćwiczeń, pomocy dydaktycznych.

Metody dydaktyczne:

Forma zajęć - wykładowo - ćwiczeniowa. Formy pracy: praca w grupach i indywidulana. Wykorzystanie mediów (filmy).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Irena Polewczyk 41/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.