Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia grafiki 13-GR-SM-HG
Wykład (W) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

A. Bochnak: Historia sztuki nowożytnej. T1 i 2. Kraków 1983.

K. Piwocki: Dzieje sztuki w zarysie. Tom II. Warszawa 1979. (fragmenty dotyczące historii grafiki)

M. Porębski: Dzieje sztuki w zarysie. Tom III. Warszawa 1988. (fragmenty dotyczące historii grafiki)

M. Bóbr: Mistrzowie grafiki europejskiej. Od XV do XVIII wieku. Warszawa 2000.

I. Jakimowicz, Pięć wieków grafiki polskiej, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1997

A. Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Warszawa 1975

J. Białostocki: W pracowniach dawnych grafików. Warszawa 1957 2. J. Catal. C. Oliwa: Techniki graficzne. Warszawa 2004.

A. Krejca: Techniki sztuk graficznych. Warszawa 1984.

J. Talbierska, Grafika europejska na przełomie XV i XVI wieku. Ośrodki, artyści i ich szkoły, kierunki rozwoju, [w:] Sztuka około 1500. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad 1996, Warszawa 1997, s. 279-296

J. Talbierska, Główne ośrodki produkcji graficznej w Europie XVII wieku. Funkcje, artyści, produkcja, [w:] Sztuka XVII wieku w Polsce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków grudzień 1993, Warszawa 1994,

Grafika szkół obcych w zbiorach polskich. (praca zbiorowa) Warszawa 1978.

Grafika wczoraj i dziś. Red. T. Hrankowska. Warszawa 1974.

Dawna grafika europejska od końca XV wieku do początku XVII wieku. D. Rościszewska.

Metody i kryteria oceniania:

Uwzględniając efekty kształcenia przedmiotu pod uwagę będą brane następujące kryteria oceny:

- wiedza w zakresie problematyki historii i dziejów grafiki,

- znajomość artefaktów graficznych,

- merytoryczność i stan przygotowania,

- znajomość pojęć związanych ze specyfiką najpopularniejszych technik graficznych.

Egzamin – weryfikacja całościowej wiedzy z zakresu znajomości historii i dziejów grafiki oraz artefaktów graficznych (odpowiednio do problematyki zrealizowanej na zajęciach) Forma egzaminu: praca pisemna – test zaliczeniowy (godzinny), 20 pytań wymagających uzupełnienia lub wielokrotnego wyboru.

Zakres tematów:

Funkcje historyczne i status dyscypliny, pryncypia i założenia,

Kulturotwórcze funkcje dzieł graficznych (w wybranych przykładach i kontekstach kulturowych).

Grafika jako sztuka foralna.

Początki grafiki średniowiecznej – techniki, tematyka, druk okazjonalny.

Przedstawiciele niemieckiego drzeworytu wzdłużnego i miedziorytu.

Drzeworyt i grafika puncowana jako najstarsze techniki graficzne.

Twórczość graficzna Albrechta Dürera.

Problem autorstwa w grafice – kartownicy i Formschneiderzy, późnonowożytne reguły sygnowania.

Technika niella i początki sztychu. Masso Finnguerra i Andrea Mantegna.

Grafika tekowa i reprodukcyjna – założenia i różnice.

Szkoła rzymska – szesnastowieczna grafika reprodukcyjna. Założenia i przedstawiciele.

Niderlandzkie oficyny wydawnicze. Instytucjonalizacja grafiki.

Francuska grafika J. Bellange’a i J. Callota (problematyka, tematy, techniki)

Siedemnastowieczna grafika włoska – Stefano Della Bella, Jose de Libera, Giovani Castglione

Sztuka graficzna Rembrandta i poprzedników.

Nowe techniki graficzne XVIII wieku – drzeworyt światłocieniowy, sposób kredkowy, technika punktowa.

Przedstawiciele mezzotiny angielskiej (XVIII).

Satyra w grafice – przedstawiciele i problematyka.

Okropności wojny i krytyka społeczna w grafice europejskiej.

Druk płaski i perspektywy litografii

Twórczość graficzna Goyi.

Renesans akwaforty i drzeworytu wzdłużnego – towarzystwa akwaforcistów.

Metody dydaktyczne:

Wykład pokazujący genezę i najważniejsze aspekty grafiki jako dyscypliny artystycznej w ujęciu diachronicznym oraz w powiązaniu z innymi dyscyplinami twórczymi.

Wykład w połączeniu z prezentacją audiowizualną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 104
Ryszard Solik 29/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Niemcewicza 6
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.