Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia kultury i sztuki 13-EP-S2-WZKS2
Wykład (W) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

literatura obowiązkowa

R. Solik: Pejzaże sztuki, konteksty sztuki. Cieszyn 2007.

E. Gombrich: W poszukiwaniu historii kultury. W: Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce. Red. J. Białostocki. Warszawa 1976.

A. D’Aleva: Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008;

E. Panofsky: Ikonografia i ikonologia. Przeł. K. Kamińska. W: Studia z historii sztuki. Wybrał, oprac. i posłowiem opatrzył J. Białostocki. Warszawa 1971

S. Fish: Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane. Red. A. Szahaj. Przeł. K. Arbiszewski i inni. Kraków 2008.

R. Nycz: Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego. W: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006.

Białostocki J.: Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką. W: Pięć wieków myśli o sztuce. Warszawa 1976.

Burzyńska A.: Kulturowy zwrot teorii. W: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006.

U. Eco: Interpretacja: historia. W: U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose: Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collini. Przeł. T. Bieroń. Kraków 1996.

W. Kalaga: Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja. Kraków 2001.

R.W. Kluszczyński: Sztuka interaktywna. Od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu. Warszawa 2010.

A. Szahaj: O interpretacji. Kraków 2014.

literatura uzupełniająca

Piękno w sieci. Estetyka a nowe media. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 1999.

J. Margolis: Czym, w gruncie rzeczy, jest dzieło sztuki? Wykłady z filozofii sztuki. Red., naukowa K. Wilkoszewska. Przeł. W. Chojna, K. Guczalski, M. Jakubczak, K. Wilkoszewska. Kraków 2004.

Z. Rosińska: Psychologiczne myślenie o sztuce. Warszawa 1985.

K. Rosner: Hermeneutyka jako krytyka kultury. Heidegger, Gadamer, Ricoeur. Warszawa 1991.

A. Burzyńska: Dekonstrukcja i interpretacja. Kraków 2001.

G. Dziamski: Przełom konceptualny i jego wpływ na praktykę i teorię sztuki. Poznań 2010.

R. Solik: Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego. Katowice 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Uwzględniając efekty kształcenia przedmiotu pod uwagę będą brane następujące kryteria oceny:

 wiedza w zakresie problematyki przedmiotu,

 przygotowanie merytoryczne,

 świadomość uwarunkowań dyskursywnych i metodologicznych w doświadczeniu i rozumieniu dzieła sztuki,

 poprawność formułowania sądów i wniosków, rzeczowość argumentacji.

Egzamin pisemny

Weryfikacja wiedzy z wybranego zakresu treści kształcenia realizowanych na wykładach i ćwiczeniach, w tym znajomości wybranych koncepcji metodologicznych i interpretacyjnych, dominujących w dwudziestowiecznym i ponowoczesnym dyskursie o sztuce i kulturze artystycznej.

Forma egzaminu: praca pisemna – test, 20 pytań wymagających uzupełnienia lub wielokrotnego wyboru.

Zakres tematów:

Szczegółowe treści zajęć:

 Interpretacja jako doświadczenie dzieła sztuki (o tak zwanej obecności dyskursywnej).

 Podstawowe sensy pojęcia interpretacji (od hermeneutyki klasycznej, do ontologicznego rozumienia interpretacji).

 Strategie opisywania sztuki (od ujęć esencjalistycznych do koncepcji instytucjonalnej).

 Dylematy ontologii dzieła sztuki,

 Interpretacje granicy i tożsamości dzieła sztuki: od koncepcji „zamkniętych ram” do metafory „mgławicy”,

 Elementy współczesnej metodologii badań nad sztuką (koncepcje postrukturalne, kulturalizm, kulturowa teoria sztuki, zwrot kulturowy).

 Paninterpretacjonizm i kulturalizm Stanleya Fisha

 Sztuka jako interpretacja.

Metody dydaktyczne:

Wykład – pokazuje nieuchronność dyskursywnego doświadczenia i rozumienia sztuki; prezentuje wybrane aspekty wiedzy o wiodących koncepcjach metodologicznych i interpretacyjnych w obrębie dwudziestowiecznego i ponowoczesnego dyskursu o sztuce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 14:30, sala 121
Ryszard Solik 16/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.