Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet - Jak aktywizować uczniów ? Efektywne uczenie się w szkole 06-PE-REW-S2-36.1
Ćwiczenia (C) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1.Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2001.

2.Nęcka E., Trening twórczości, GWP, Sopot 2012.

3.Paszkowski M., Odkryj w sobie kreatywność, wyd. DIFIN, Warszawa 2008.

4.Sajdak A., Edukacja kreatywna, Wyd. WAM, Kraków 2008.

5.Szmidt K.J., ABC kreatywności, wyd. DIFIN, Warszawa 2010.

6.Smith A., Przyspieszone uczenie się w klasie, WOM, Katowice 1999.

Uzupełniająca:

1. Baranowska – Jojko E., Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii, wyd. Harmonia, Gdańsk 2013.

2.Dobrołowicz J., Kreatywność uczniów a ich osiągnięcia szkolne, wyd. WSP, Kielce 2002.

3.Gloton R., Clero C., Twórcza aktywność dziecka, Warszawa 1998.

4.Pawlik G., 100 ćwiczeń poprawiających koncentracje uwagi opartych na analizatorze wzrokowym oraz wspomagających doskonalenie umiejętności czytania i pisania, wyd. Seventh sea, Zamość 2007.

5.Schejbal M., W poszukiwaniu kreatywności, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Bielsko-Biała 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny: Napisanie przez studenta pracy pisemnej. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń zaprojektują zestaw ćwiczeń rozwijających twórcze działanie dzieci.

Oceniona zostanie:

1.nowatorstwo scenariusza oraz jego poprawna konstrukcja (skala od 2-5)

2. użycie aktywizujących metod pracy (skala od 2-5)

3. wykorzystanie wiedzy z zakresu efektywnego projektowania procesu uczenia się (skala od 2-5)

Oceną końcową będzie średnia arytmetyczna z oceny wskazanych podanych elementów.

Zakres tematów:

1. Mózg w procesie uczenia się: uczenie się

z wykorzystaniem możliwości mózgu.

2.Samoocena w procesie uczenia się: pozytywne sugestie

i sukces, indywidualne cele uczenia się.

3.Modele procesu uczenia się: uczenie się przez zmysły

i związane z nim style uczenia się, model cykliczny, teoria wielorakiej inteligencji Howarda Gardnera

4.Środowisko dla procesu uczenia się: wykorzystanie muzyki, relaksacja, zachęta do pracy.

5, 6. Przyswajanie i zapamiętywanie wiadomości: MAPA KLANU SZKOTÓW, kartkowanie i szybkie czytanie, mapy pamięci i sporządzanie notatek, gospodarowanie czasem i określanie priorytetów przez ucznia.

7. Prezentacja przez studentów zestawu ćwiczeń rozwijających twórcze działanie dzieci.

Metody dydaktyczne:

Jak w opisie modułu: słowne (mini wykład, dyskusja grupowa), pisemne (scenariusz zajęć), działań praktycznych (prezentacja, zadania do wykonania, praca w małych grupach).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:30 - 15:00, sala 8
Bogumiła Bobik 34/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.