Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet specjalnościowy - Wprowadzenie do psychologii pozytywnej 06-PE-OP-S1-22.30
Ćwiczenia (C) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://el.us.edu.pl/wpip/course/view.php?id=149
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Csikszentmihalyi, M. (2005). Wprowadzenie. Satysfakcja a jakość życia (s. 13-20, 87–132). W: M. Csikszenmihalyi (2005). Przepływ: psychologia optymalnego doświadczenia. Taszów: Biblioteka Moderatora.

2. Czapiński, J. (2009). (red.). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Gable, S. L., Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology. Review of General Psychology, 9(2), 103–110.

4. Gulla, B., Tucholska, K. (2007). Psychologia pozytywna – cele naukowo-badawcze i aplikacyjne oraz sposób ich realizacji. Studia z Psychologii w KUL, 14, 133–152.

5. Kwiatek P., Bajer P. (2013), Aplikacja psychologii pozytywnej w edukacji na przykładzie doświadczenia Geelong Grammar School (Australia). Przegląd Badań Edukacyjnych, 2(17), 227–245.

6. Kwiatek, P., Wilczewska, K. (2015). Czym jest, a czym nie jest psychologia pozytywna? Poszukiwanie paradygmatu. Seminare. Poszukiwania naukowe, 36(4), 135–145.

7. Peterson, Ch., Park., N. (2007). Klasyfikacja i pomiar sił charakteru: implikacje dla praktyki. W: P. A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce (s. 263–283). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

8. Reznitskaya, A., Sternberg, R. J. (2007). Jak nauczyć podopiecznych mądrego myślenia: program „Edukacja dla mądrości”. W: P. A. Linley, S. Jospeh (red.), Psychologia pozytywna w praktyce (s. 132–152). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

9. Shoshani, A., Aviv, I. (2012). The pillars of strength for first-grade adjustment – Parental and children's character strengths and the transition to elementary school. The Journal of Positive Psychology, 7(4), 315–326.

10. Shoshani, A., Slone, M. (2013). Middle school transition from the strengths perspective: Young adolescents’ character strengths, subjective well-being, and school adjustment. Journal of Happiness Studies, 14(4), 1163–1181.

11. Wagner, L. (2018, sierpień). Good character is what we look for in a friend: Character strengths are positively related to peer acceptance and friendship quality in early adolescents. Journal of Early Adolescence: ePub ahead of print.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia:

- praca pisemna na temat możliwości wykorzystania psychologii pozytywnej we własnej pracy pedagogicznej lub scenariusz zajęć wprowadzających elementy psychologii pozytywnej (0-5 punktów),

- aktywność na zajęciach (0-3 punkty),

- prezentacja wybranych elementów własnego portfolio pozytywności (1 punkt dodatkowy),

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach, każda kolejna powinna zostać uzupełniona w trakcie dyżuru).

Ocena końcowa:

7 pkt i więcej: bardzo dobra

6,5 pkt: dobra plus

Od 5,5 do 6 pkt: dobra

Od 4,5 do 5 pkt: dostateczna plus

4 pkt: dostateczna

Poniżej 4 pkt: niedostateczna

Zakres tematów:

1. Psychologia pozytywna: początki, przedstawiciele, założenia

2. Drogi do szczęścia: szczęście w ujęciach hedonistycznym i eudajmonistycznym

3. Determinanty szczęścia

4. Cnoty moralne i siły charakteru: koncepcja Ch. Petersona i M. Seligmana

5. Badania nad siłami charakteru wśród dzieci i młodzieży

6. Pozytywna szkoła: pozytywne interwencje psychologiczne w edukacji

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, materiały audiowizualne, dyskusja, burza mózgów, metoda uczenia się we współpracy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 203
Edyta Charzyńska 29/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.