Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPK_M01_Zaburzenia zachowania, osobowości i zaburzenia lękowe 06-PS-NM-201
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Buchter J, N, Hooley J.M, Mineka S.: Psychologia zaburzeń, GWP: Gdańsk, 2017

2.Cierpiałkowska ,L: Psychopatologia, Scholar, 2013

3.Millon T, Roger D, Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, 2005

4.Cierpiałkowska L., Soroko E,: Zaburzenia osobowości. Problem diagnozy klinicznej, 2014

5.Johson S., M: Style charakteru, 2012

6.Klasyfikacja zab.psych i zab.zach ICD 10, kryteria dgn DSM5

7.Clarkin J, F; Fonagy P, Gabbard G: Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń osobowości. Podręcznik kliniczny, UJ, 2013

Dodatkowa:

Arantz A., Jacob G., Terapia schematów w praktyce, Sopot, 2016

Cierpiałkowska, L: Psychologia zaburzeń osobowości wybrane zagadnienia, 2004

Taylor, C: Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów, Sopot,2016

Metody i kryteria oceniania:

Rygory zaliczenia:

Aktywna obecność (możliwe 2 nieobecności na zajęciach);

Prezentacje na zajęciach (multimedialne, postacie fikcyjne, literackie, historyczne a zab. osobowości) praca w parach na zajęciach, prezentacje studiów

Zaliczone kolokwium

Kryteria oceny testu wiadomości:

51-60% punktów - ocena dst

61-70% dst +

71-80% db

81-90% db +

91-100% bdb

Kryteria uzyskania oceny końcowej:

Ocena końcowa zależy od ocen uzyskanych w:

1) teście wiadomości oraz w

2) studium przypadku, aktywność na zajęciach

Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,75 test wiadomości;

0,25 studium przypadku

Zakres tematów:

1.Zajęcia organizacyjne

2.Zaburzone zachowanie - co rozumiemy pod pojęciem anormalności

3.Zaburzenia osobowości - ogólna charakterystyka

4.Wybrane zagadnienia dotyczące diagnozy zaburzeń osobowości

5.Wybrane koncepcje zaburzeń osobowości: O.Kernberg Teoria relacji z obiektem,

6.Obraz kliniczny specyficznych zaburzeń osobowości: Osobowość schizoidalna i schizotypowa .

7.Osobowość paranoiczna, Borderline

8 Osobowość Histroniczna

9.Osobowość Asocjalna Style myślenia przestępczego Walters,

10. Osobowość Lękowa i obsesyjno-kompulsywna

11 Osobowość.Zależna

12.Zaburzone zachowanie spowodowane używaniem alkoholu- implikacje rodzinne (współuzależnienie)

13.Wykorzystywanie seksualne, pedofilia, kazirodstwo

14.Kolokwium

15.Podsumowanie zajęć. Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

prezentacje, nagrania audiowizualne, studia przypadków

„Burza mózgów”, dyskusje, ćwiczenia warsztatowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 17:45 - 19:15, sala 108
co druga środa (parzyste), 17:45 - 19:15, sala 7
Barbara Leśniak 36/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.