Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet 3. Podstawy neuropsychologii klinicznej 06-PS-SM-103.08
Ćwiczenia (C) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Borkowska, A., Domańska, Ł. (Red.). (2006).

Neuropsychologia kliniczna dziecka: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Domańska, Ł., Borkowska, A. (Red.). (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Wydawnictwo UMCS

Felten, D. L. (2012). Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera, wyd. II. Elsevier Health Sciences

Herzyk, A. (2015). Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar

Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci: badania, teorie, zastosowania. Helion

Lipowska, M. (2011). Dysleksja i ADHD współwystępujące zaburzenia rozwoju: neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci. Wydawnictwo Naukowe Scholar

Literatura uzupełniająca:

Armstrong, C. L., & Morrow, L. (2014). Neuropsychologia medyczna. Warszawa. Wydawnictwo PZWL

Borkowska, A., Warwas, I., Wiłkość, M., Dróżdż, W. (2007). Neuropsychologiczna ocena dysfunkcji poznawczych w depresji po udarze mózgu.Psychiatria, 4(2), 39-44.

Golinkoff, M., Sweeney, J.A. (1989). Cognitive impairments in depression.

Journal of affective disorders,17(2), 105-112.

Krzymiński, S. (1995). Test rysowania zegara. Postępy Psychiatrii i Neurologii,1, 21-30.

Pawełczyk, A., Pawełczyk, T. (2007). Metody neuropsychologicznej oceny deficytów poznawczych w schizofrenii- przegląd narzędzi oraz wybrane aspekty metodologiczne ich zastosowania. Psychiatria i Psychologia Kliniczna,4(7), 182-197.

Pąchalska, M., Brown, J. W., Kaczmarek, B. L. J., & Kropotov, Û. D. (2018).

Neuropsychologia kliniczna: od teorii do praktyki. Wydawnictwo Naukowe PWN

Seniów, J. (1994). Deficyty neuropsychologiczne w udarach mózgowych. Postępy Neurologii i Psychiatrii, 3, 259-264

Talarowska, M., Florkowski, A., Gałecki, P., Wysokiński, A., Zboralski, K.(2009). Funkcje poznawcze w

depresji.Psychiatria Polska, 1, 31-40.

Talarowska, M., Florkowski, A., Zboralski, K., Gałecki, P. (2011). Skala MOCA oraz MMSE w diagnozie łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych. Psychiatria i Psychoterapia, 7(1), 13-20.

Talarowska, M., Zboralski, K., Mossakowska-Wójcik, J., Gałecki, P. (2012). Wykonanie Testu Łączenia Punktów przez osoby z depresją i organicznymi zaburzeniami depresyjnymi. Psychiatria Polska, 46, 273-282.

Walsh, K., & Darby, D. (2008). Neuropsychologia kliniczna Walsha. GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Yudofsky, S. C., & Hales, R. E. (2012). Neuropsychiatria. Elsevier Health Sciences

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego oraz pracy końcowej (średnia ważona - 70/30). (Tematy prac zostaną podane w trakcie zajęć wstępnych).

Student ma prawo do dwóch nieobecności w całym cyklu zajęciowym. Każdą następną będzie miał obowiązek zaliczyć podczas dyżuru w terminie ustalonym wcześniej z prowadzącym zajęcia

Zakres tematów:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami neuropsychologii klinicznej i funkcjonalnej diagnozy neuropsychologicznej oraz jej specyfiki w różnych obszarach medycyny, zarówno w badaniu dzieci jak i osób dorosłych.

Treści zajęć:

1.Historia neuropsychologii i rozwoju koncepcji dotyczących związku mózg

-zachowanie

Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii

Mózgowa organizacja czynności psychicznych

Współczesne techniki badania mózgowia

Neuropsychologia kliniczna jako dziedzina teorii i praktyki

Deficyty i dysfunkcje a plastyczność mózgu

Klasyfikacja zaburzeń neuropsychologicznych

Neuropsychologiczne następstwa dysfunkcji mózgowia (zaburzenia percepcji, zaburzenia aktywności ruchowej, zaburzenia mowy, zaburzenia pamięci)

Neuropsychologia kliniczna dziecka: atypowy rozwój mózgowia

Badanie neuropsychologiczne: przegląd dostępnych narzędzi diagnostycznych i ich zastosowania w praktyce

Specyfika diagnozy neuropsychologicznej dzieci i młodzieży na przykładzie wybranych przypadków

Specyfika diagnozy neuropsychologicznej osób dorosłych (w tym w wieku podeszłym): prezentacja przypadków

Deficyty neuropsychologiczne w wybranych zaburzeniach psychicznych: analiza przypadków

Pacjent neurologiczny w badaniu neuropsychologicznym: analiza przypadku

Choroby somatyczne a dysfunkcje neuropsychologiczne: studia przypadków

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, dyskusja grupowa, analiza i interpretacja wytworów pacjentów pod kątem przejawianych deficytów funkcjonalnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 17:00 - 18:30, sala 210
Krystyna Buszman 28/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.