Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych 01-BT-S1-1BT-42
Laboratorium (L) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Zabel M. Immunocytochemia. PWN, Warszawa, 1990.

2. Kurczyńska E., Borowska-Wykręt D. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007.

Uzupełniajaca:

1. Zhu L., Chun J. Apoptosis detection and assai methods. Biotechniques Books, Eaton Publishing, 1998.

2. Naish S.J., Boenisch T., Farmilo A.J., Stead R.H. Immunochemical staining methods. Dako Corporation, Carpinteria, California, USA, 1989.

3. Starz H. Immunohistochemistry on paraffin sections. Git Verlag GmbH, Darmstadt, 1991.

4. Dykstra M.J. Biological electron microscopy. Theory, techniques and troubleshooting. Plenum Press, New York & London, 1992.

5. Wróbel B., Zienkiewicz K., Smoliński D.J., Niedojadło J., Świdziński M. Podstawy mikroskopii elektronowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005.

6. Litwin J.A., Gajda M. Podstawy technik mikroskopowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011.

7. Bagiński S. Technika mikroskopowa. PWN. 1965.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawozdanie pisemne z pracy laboratoryjnej

Na każdych zajęciach laboratoryjnych studenci będą wypełniali odpowiednie karty pracy lub przygotowywali sprawozdanie pisemne (na podstawie obserwacji i notatek z przeprowadzonych obserwacji).

bdb – student definiuje oraz wykorzystuje pojęcia związane z technikami histologicznymi, charakteryzuje różnorodne metody analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego oraz elektronowego, przeprowadza obserwacje mikroskopowe przygotowanych preparatów, formułuje opinie oraz wnioski wynikające z pracy w laboratorium histologicznym;

db - student definiuje oraz wykorzystuje wybrane pojęcia związane z technikami histologicznymi, charakteryzuje podstawowe wybrane metody analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego oraz elektronowego, przeprowadza obserwacje mikroskopowe przygotowanych preparatów, jednak przy pomocy prowadzącego, formułuje jedynie pojedyncze wnioski wynikające z pracy w laboratorium histologicznym;

dst - student jedynie definiuje wybrane pojęcia związane z technikami histologicznymi, wykazuje problemy z charakterystyką podstawowych metod analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego oraz elektronowego, wykazuje problemy z przeprowadzania obserwacji mikroskopowych przygotowanych preparatów, nawet przy pomocy prowadzącego, formułuje jedynie pojedyncze wnioski wynikające z pracy w laboratorium histologicznym;

ndst – student nie definiuje pojęć związanych z technikami histologicznymi, wykazuje problemy z charakterystyką podstawowych metod analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego oraz elektronowego, nie potrafi przeprowadzać obserwacji mikroskopowych przygotowanych preparatów, nawet przy pomocy prowadzącego, nie potrafi wyciągać wniosków wynikających z pracy w laboratorium histologicznym.

Ocena ciągła umiejętności praktycznych

Na każdych zajęciach osoba prowadząca będzie oceniała umiejętności praktyczne studenta: umiejętność posługiwania się mikroskopem, ocena jakości reakcji oraz preparatów wykonanych przez studenta, ocena umiejętności identyfikowania obserwowanych na preparatach struktur.

bdb – student identyfikuje podstawowe techniki analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych, charakteryzuje różnorodne metody analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego oraz elektronowego, stosuje podstawowe techniki analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych po opieką prowadzącego, przeprowadza obserwacje mikroskopowe przygotowanych preparatów, dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik histologicznych w biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

db - student identyfikuje podstawowe techniki analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych, charakteryzuje różnorodne metody analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego oraz elektronowego, stosuje jedynie nieliczne z podstawowych technik analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych po opieką prowadzącego, przeprowadza obserwacje mikroskopowe przygotowanych preparatów, jednak nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik histologicznych w biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

dst – student wykazuje problemy z identyfikowaniem podstawowych technik analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych, charakteryzuje nieliczne metody analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego oraz elektronowego, wykazuje problemy w stosowaniu podstawowych techniki analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych po opieką prowadzącego, przeprowadza obserwacje mikroskopowe przygotowanych preparatów pod opieką prowadzącego, nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik histologicznych w biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

ndst - student nie identyfikuje podstawowych technik analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych, nie potrafi scharakteryzować i opisać podstawowych metod analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego oraz elektronowego, nie potrafi lub wykazuje duże problemy z zastosowaniem podstawowych technik analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych nawet po opieką prowadzącego, wykazuje problemy z przeprowadzaniem obserwacji mikroskopowych, nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik histologicznych w biotechnologii i dziedzinach pokrewnych.

Zakres tematów:

1. Utrwalanie tkanek zwierzęcych dla potrzeb mikroskopii świetlnej (skrawki parafinowe).

2. Podstawowe barwienia histologiczne na skrawkach parafinowych.

3. Utrwalanie i przeprowadzanie tkanek zwierzęcych i roślinnych dla potrzeb transmisyjnej mikroskopii elektronowej.

4. Wykorzystanie kriostatu w technikach histologicznych. Podstawowe barwienia immunohistochemiczne/fluorescencyjne.

5. Wykorzystanie skrawków eponowych oraz histokrylowych w analizie tkanek zwierzęcych z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej.

6. Rodzaje preparatów z tkanek roślinnych i preparatyka przyżyciowa.

7. Metody analizy drewna.

8. Mikroskopia fluorescencyjna w analizie tkanek roślinnych.

9. Sporządzanie skrawków woskowych i żywic akrylowych z różnych tkanek roślinnych.

10. Detekcja tkanek roślinnych (na skrawkach) z wykorzystaniem barwień podstawowych

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 18:30, Bankowa 9, sala sale KHEZ
każdy poniedziałek, 15:00 - 18:30, Jagiellońska, sala C-47
Paweł Kaczmarek, Ewa Mazur, Katarzyna Sala, Anna Milewska-Hendel, Kamila Godel-Jędrychowska 12/10 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:00 - 18:30, Jagiellońska, sala C-47
każdy poniedziałek, 15:00 - 18:30, Bankowa 9, sala sale KHEZ
Paweł Kaczmarek, Ewa Mazur, Katarzyna Sala, Anna Milewska-Hendel, Magdalena Kowalska, Kamila Godel-Jędrychowska 13/10 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.