Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spektrofotometria UV/VIS w biotechnologii 01-BT-S1-1BT-59
Laboratorium (L) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Cygański A. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. Wydawnictwo N-T, 1993 i nowsze

2. Minczewski J; Marczenko Z. Chemia analityczna. Chemiczne metody analizy ilościowej, t. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN W-wa 2008

3. Zgirski A., Gondko R. Obliczenia biochemiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN W-wa 1998 i nowsze

4. Kędryna T. 2007. Chemia ogólna z elementami biochemii. ZamKor, Kraków

5. Pompelli, M. F., França, S. C., Tigre, R. C., De Oliveira, M. T., Sacilot, M., & Pereira, E. C. 2013. Spectrophotometric determinations of chloroplastidic pigments in acetone, ethanol and dimethylsulphoxide. Revista Brasileira de Biociências, 11(1).

6. Sumanta, N., Haque, C. I., Nishika, J., & Suprakash, R. 2014. Spectrophotometric analysis of chlorophylls and carotenoids from commonly grown fern species by using various extracting solvents. Research Journal of Chemical Sciences

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy ciągłej studenta oraz raport oceniane są w systemie punktowym. Ocena ciągła pracy studenta to ocena: 1) przygotowania studenta do zajęć laboratoryjnych, czyli znajomość instrukcji i teoretyczne przygotowanie do zajęć (możliwość wejściówki wpływającej na ocenę pracy ciągłej); 2) organizacji pracy w grupie laboratoryjnej, czyli umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole; 3) aktywne uczestnictwo w pracach laboratoryjnych; 4) dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy; 5) umiejętność ciągłej i bieżącej analizy wyników, uzyskiwanych w trakcie powadzonych zajęć. Maksymalna liczba punktów w ocenie pracy ciągłej to od 0 do 2 pkt za każde zajęcia laboratoryjne, oceniane w skali co 0,5 pkt. Weryfikacja pracy Studenta odbywa się podczas trwania zajęć i polega

na obserwacji Jego pracy i indywidualnej rozmowie ze Studentem.

Raport przygotowywany jest przez każdą grupę laboratoryjną w formie elektronicznej (plik docx lub pdf) w terminie 6 dni od zakończenia przeprowadzonych zajęć, wraz z arkuszem kalkulacyjnym opracowywany w trakcie zajęć laboratoryjnych. i wysyłany na adres mailowy prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 10, oceniane w skali co 0,5 pkt. Na ocenę raportu składa się: 1) poprawność wykonania doświadczeń, oceniania na podstawie zebranych w raporcie wynikach w postaci tabel i wykresów, przedstawionych w chronologicznej kolejności i odzwierciedlających przebieg pracy laboratoryjnej (2 pkt); 2) poprawność sposobu zaprezentowania danych, czyli wykresy powinny zawierać opisy osi, prawidłowe skale, legendę (jeśli potrzebna), tabele czytelne i zrozumiałe nagłówki; tabele i rysunki powinny zostać ponumerowane i zostać opatrzone tytułami i opisami (3 pkt); 3) poprawność wykonanych obliczeń matematycznych, weryfikowana także w oparciu o otrzymane arkusze kalkulacyjne (3 pkt); 4) poprawność sformułowania wniosków i dyskusja wyników; ocena dodatkowych zadań obliczeniowych, jeżeli były dołączone do instrukcji (2 pkt).

Oddanie raportu po upływie przewidzianego terminu skutkuje zmniejszeniem liczby uzyskanych punktów o 2.

Wysłane pliki powinny być opisane nazwiskami uczestników zajęć, krótką nazwą ćwiczenia oraz numerem ćwiczenia. Raporty w formie elektronicznej podlegają archiwizacji.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do spektrofotometrii – wyznaczanie widm absorpcji i analitycznej długości fali.

2. Wprowadzenie do spektrofotometrii – wyznaczanie molowych współczynników absorpcji badanych substancji.

3. Porównanie metod spektrofotometrycznych w wyznaczaniu stężenia białka.

4. Oznaczenie stężenia chlorofili i karotenoidów w materiale biologicznym.

5. Spektrofotometria w chromatografii cieczowej.

6. Oznaczenie zawartości eugenolu w materiale biologicznym.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia praktyczne w laboratorium, wykonywane w grupach najczęściej 4-ro osobowych. Każda grupa laboratoryjna ma do dyspozycji spektrofotometr, na którym prowadzi oznaczenia przez cały cykl zajęciowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:30 - 18:00, sala sale KB
Izabela Greń, Małgorzata Rudnicka, Ariel Marchlewicz 12/10 szczegóły
2 każda środa, 15:45 - 17:30, sala sale KB
Michał Ludynia, Ariel Marchlewicz 12/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.