Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe media w praktyce zarządzania 06-ZZL-S1-NMPZ
Ćwiczenia (C) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Pozycje zwarte

1. E-Marketing. Planowanie, narzędzia, praktyka, Redakcja G. Mazurek, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2018.

2. Goban-Klas T. , Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa 2004.

3. Nowe media a praktyki komunikacyjne, Redakcja naukowa K. Pokorna-Ignatowicz, St. Jędrzejewski, J. Bierówka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2013.

4. Manovich L., Język nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006.

5. McQuail D., Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa 2012.

6. Taranko T., Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

7. Sznajder A., Technologie mobilne w marketingu, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

8. Wiktor J.W. , Komunikacja marketingowa, PWN, Warszawa 2013.

Pozycje ciągłe

1. Altkorn J. , Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa w czasie, „Marketing i Rynek” 2001, nr 6, s. 2.

2. Guzowska B., Status nowych mediów w kulturze współczesnej, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych I Społecznych Kwartalnik 4/2014.

3. Madryas W., Znaczenie nowych nowych mediów w procesie zarządzania informacją, Zeszyty Prasoznawcze, Kraków 2015, T. 58, nr 1 (221).

4. Stopczyńska K., Wykorzystanie social media w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 2015, nr 41/1.

5. Wyrwisz J., Nowe media w kreowaniu wizerunku organizacji, w: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 41, t. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.

Literatura uzupełniająca

Pozycje zwarte

1. Altkorn J. , Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2003.

2. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002.

Pozycje ciągłe

1. Lipiak M., Archetypy marki. Tożsamość, wizerunek i komunikacja w social media,

Część 1. Wprowadzenie, „MARKETER +” 2015:

https://marketerplus.pl/teksty/cykle/archetypy-marki-tozsamosc-wizerunek-komunikacja-w-social-media-czesc-1-wprowadzenie/ (15.02.2019 r.).

2. Potocki A. , Wybrane funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach, w: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 747, 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny dokonuje prowadzący na podstawie przedstawionych przez studentów rozwiązań zadań problemowych. Studenci otrzymują również punkty za udział w dyskusji prowadzonych podczas prezentacji prac.

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych – ok. ¬95-100% punktów przewidzianych do zdobycia w ramach egzaminu

i dyskusji.

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych – ok. 85-90% punktów przewidzianych do zdobycia w ramach egzaminu

i dyskusji.

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści

programowych – ok. 75-80% punktów przewidzianych do zdobycia w ramach egzaminu

i dyskusji.

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale ze znacznymi niedociągnięciami – ok. 65-70% punktów przewidzianych do zdobycia w ramach egzaminu i dyskusji..

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale z licznymi błędami – ok. 55-60% punktów przewidzianych do zdobycia

w ramach egzaminu i dyskusji.

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych – 0-50% punktów przewidzianych do zdobycia w ramach egzaminu i dyskusji.

Zakres tematów:

1. Proces komunikacji – geneza, istota i funkcje.

2. Odmienne płaszczyzny komunikacji.

3. Techniczne uwarunkowania komunikacji marketingowej.

4. Tradycyjne media i ich cechy.

5. Nowe media – próba zdefiniowania konstruktu pojęciowego.

6. Nowe nowe media – cele i korzyści ich wykorzystania przez organizacje.

7. Wymiar ontologiczny, epistemologiczny oraz społeczno-kulturowy nowych mediów.

8. Media interaktywne jako źródła informacji dla podmiotów rynkowych.

9. Paradygmat chaosu i jego związek z mediami cyfrowymi.

10. Determinanty zwiększenia zastosowania nowych mediów przez nowoczesne organizacje (w świetle wyników badań).

11. Strony World Wide Web i kanały na YouTube w praktyce zarządzania marketingowego organizacją.

12. Marketing mobilny w społeczeństwie medialnym.

13. Rola nowych mediów w zarządzaniu informacją.

14. Social media w procesie brandingu.

15. Status nowych mediów w dobie globalizacji (np. systemy CRM, poczta elektroniczna, wideokonferencje i.in.).

16. Usieciowienie mediów.

17. Nowe media jako narzędzia wspierające proces zarządzania – podsumowanie. Prezentacje studentów na wybrane tematy w obszarze nowych mediów oraz dyskusja.

Metody dydaktyczne:

Realizacja zadań problemowych, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala 433
Angelika Pabian 36/35 szczegóły
2 każdy czwartek, 10:15 - 12:30, sala 433
Angelika Pabian 33/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.