Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Immunologia 01-BT-S2-2BT-53
Laboratorium (L) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Jakóbisiak M. (red.). Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

2.Gliński Z., Jarosz J. Zjawiska odporności przeciwzakaźnej u bezkręgowców. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 1997.

Literatura uzupełniająca:

1.Lydyart P.M., Whelan A., Fanger M.W. Immunologia. Krótkie wykłady Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

2.Roitt I., Brostoff J., Male D. Immunologia. red. J. Żeromski. Wydawnictwo Medyczne Słotwiński Verlag, Brema; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008.

3.Buczek J., Deptuła W., Gliński Z., Jarosz J., Stosik M., Wernicki A. Immunologia porównawcza i rozwojowa zwierząt. PWN, Warszawa Poznań, 2000.

4.Kątnik-Prastowska I. Immunochemia w biologii medycznej. Metody laboratoryjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia laboratoriów:

1. Obecność na zajęciach praktycznych.

2. Prowadzenie dokumentacji z ćwiczeń w zeszycie. Notatka z każdego wykonywanego ćwiczenia musi zawierać: temat ćwiczenia, instrukcję, otrzymane wyniki oraz opracowane przez studenta wnioski wypływające z wykonywanego doświadczenia. Podstawą zaliczenia jest prawidłowo przygotowany i terminowo oddany protokół z przeprowadzonych zajęć.

3. W czasie trwania zajęć laboratoryjnych, prowadzący sprawdza pracę studenta pod kątem znajomości podstawowych urządzeń laboratoryjnych, jakości wykonywanych doświadczeń. przestrzegania zasad BHP.

4. Zaliczenie każdego ćwiczenia u Asystenta prowadzącego zajęcia (warunek dopuszczenia do testu końcowego).

5. Zaliczenie kolokwiów, które odbędą się w trakcie trwania laboratoriów.

6. Zaliczenie testu pisemnego sprawdzającego w postaci 15 pytań zamkniętych po każdym bloku tematycznym realizowanym w poszczególnych Katedrach, czas trwania 20 minut. Pytania dotyczą zagadnień omawianych podczas zajęć laboratoryjnych.

Końcowa ocena z testu pisemnego sprawdzającego ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów.

Skala procentowa klasyfikacji:

0%-54% odpowiedzi poprawnych - ocena niedostateczna

55%-65% odpowiedzi poprawnych - ocena dostateczna

66%-70% odpowiedzi poprawnych - ocena plus dostateczna

71%-80% odpowiedzi poprawnych - ocena dobra

81%-90% odpowiedzi poprawnych - ocena plus dobra

91%-100% odpowiedzi poprawnych - ocena bardzo dobra.

Zakres tematów:

1.Zasady BHP; Regulamin obowiązujący na laboratoriach z Immunologii. Kryteria zaliczenia przedmiotu, obowiązująca literatura.

2. Komórki układu odpornościowego – omówienie. Szpik kostny jako narząd krwiotwórczy. Obserwacje mikroskopowe komórek macierzystych krwi w szpiku kostnym.

3.Tkanka łączna – krew. Morfologia komórek krwi – obserwacje mikroskopowe rozmazów krwi.

4. Serologia grup krwi. Oznaczanie grup krwi i obecności czynnika Rh.

5. Układ odpornościowy. Odporność wrodzona. Zjawisko fagocytozy. Wyznaczanie indeksu fagocytarnego. Oznaczanie aktywności lizozymu metodami: spektrofotometryczną oraz płytkową.

6. Reakcja antygen-przeciwciało. Aglutynacja bakterii. Precypitacja. Immunodyfuzja płytkowa.

7. Mikroekstrakcja antygenów powierzchniowych bakterii gram-ujemnych.

8.Techniki immunologiczne. Rozdział antygenów powierzchniowych bakterii w żelu poliakrylamidowym (PAGE). Barwienie żeli akrylamidowych metodą srebrową. Technika Western blot. Transfer antygenów na membrany. Immunobarwienie membran.

9. Technika dot blot.

10. Przegląd nowoczesnych technik immunologicznych.

11. Mechanizmy odporności wrodzonej u bezkręgowców.

Odczyny komórkowe. Enkapsulacja ciał obcych metodą monofilamentu nylonowego. Morfologia hemocytów. Obliczanie upostaciowionych składników morfotycznych w hemolimfie różnych gatunków bezkręgowców.

12. Naturalne substancje przeciwbakteryjne hemolimfy. Ocena aktywności układu oksydazy polifenolowej w hemolimfie owadów.

13. Metody immunoenzymatyczne w biologii medycznej. Wykonanie testu diagnostycznego na obecność wirusa HIV z użyciem zestawu dydaktycznego Neo/SCI® ELISA: HIV/AIDS Test Simulation; Case study – analiza przypadku klinicznego.

14. Interakcje układu odpornościowego z układem wydzielania wewnętrznego i z układem nerwowym. Stres i jego wpływ na odporność. Ćwiczenia z wykorzystaniem animacji komputerowych.

Metody dydaktyczne:

Studenci wykonują doświadczenia pod nadzorem prowadzącego na podstawie otrzymanych instrukcji. Po zakończeniu pracy sporządzają protokół zawierający opis i analizę uzyskanych wyników. Studenci zobowiązani są do przygotowania się do zadań laboratoryjnych na podstawie zalecanej przez prowadzącego literatury przedmiotu, w tym anglojęzycznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 14:00, sala B-107
Michał Krzyżowski, Katarzyna Kasperkiewicz, Grażyna Wilczek, Kamila Wiśniewska 4/10 szczegóły
2 każdy wtorek, 12:00 - 14:00, sala B-107
Grażyna Wilczek, Magdalena Noszczyńska, Kamila Wiśniewska 10/10 szczegóły
3 każdy czwartek, 12:00 - 14:15, sala B-107
Grażyna Wilczek, Małgorzata Pawlik, Piotr Siupka, Kamila Wiśniewska 10/10 szczegóły
4 każdy czwartek, 12:00 - 14:15, sala B-107
Grażyna Wilczek, Katarzyna Kasperkiewicz, Kamila Wiśniewska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.