Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne 05-BM-S1-MSP14
Wykład (W) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

2. Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

3. Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

4. Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej, Toruń 2004.

5. Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

Uzupełniająca:

1. Zięba R. (red.),. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie. Warszawa 2008;

2. Bieleń S.: Polityka w stosunkach międzynarodowych. Warszawa 2010;

3. Bieleń S.: Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej. Warszawa 2006;

4. Brzeziński Z.: Druga szansa. Warszawa 2008;

5. Cziomer E.: Polityka zagraniczna Niemiec. Warszawa 2005;

6. J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej.. Kraków 2008;

7. Kiwerska J.: Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty -procesy. Poznań 2009;

8. Łoś-Nowak T.: Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy. Wrocław 2006;

9. M. Pietraś, Międzynarodowe stosunki polityczne.. Lublin 2006;

10. Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

11. R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Warszawa 2005;

12. M. Stolarczyk (red.), Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku. Katowice 2008;

13. Wiśniewski J, Żodź-Kuźnia K.: Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego. Poznań 2008;

14. Zięba R.: Główne kierunki polityki zagranicznej Polski. Warszawa 2010.

15. Zdanowski J., Bliski Wschód. Bunt czy rewolucja?, Kraków 2011.

16. Czornik K., Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym, Katowice 2011.

17. Stolarczyk M., Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989-2009, Katowice 2010.

18. Lakomy M., Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Toruń 2011.

19. Stolarczyk M. (red.), Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, Katowice 2011.

20. Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Egzamin pisemny będzie obejmował wiedzę merytoryczną przekazaną zarówno w ramach wykładów jak i ćwiczeń.

Maksymalna ilość punktów w ramach egzaminu: 20.

Egzamin składa się z pięciu pytań otwartych.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Egzamin przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym, egzaminator nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania egzaminu: 75 minut. Czas egzaminu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

II termin egzaminu może mieć zarówno formę pisemną, jak i ustną - w zależności od ustaleń koordynatora modułu ze studentami.

Zakres tematów:

1. Omówienie podstaw teorii stosunków międzynarodowych oraz teorii polityki zagranicznej. cz. 1.

2. Podstawy teorii stosunków międzynarodowych oraz teorii polityki zagranicznej cz. 2. Pojęcie państwa.

3. Zimna wojna i upadek ładu bipolarnego cz. 1.

4. Zimna wojna i upadek ładu bipolarnego cz. 2.

5. Instytucjonalizacja integracji politycznej w Europie (WPZiB i EPBiO).

5. Stosunki transatlantyckie, cz. 1.

6. Stosunki transatlantyckie, cz. 2.

7. Polityka zagraniczna USA, cz. 1.

8. Polityka zagraniczna USA cz. 2.

8. Polityka zagraniczna Niemiec.

8. Polityka zagraniczna Francji cz. 1.

9. Polityka zagraniczna Francji cz. 2.

11. Polityka zagraniczna Rosji cz. 1.

12. Polityka zagraniczna Rosji cz. 2.

13. Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej.

14. Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie.

15. Zajęcia podsumowujące. Główne trendy w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku.

Metody dydaktyczne:

*Wszystkie jednostki kontaktowe są prowadzone za pomocą metody podającej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:55 - 17:25, sala nowa aula
Miron Lakomy, Barbara Krzewińska 121/122 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.