Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do studiów strategicznych 05-BM-S1-WSS14
Wykład (W) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Baylis J., Smith S. (red.), Globalizacja polityki światowej, Kraków 2008.

2. Baylis J., Wirtz J., Colin S., Cohen E., Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków 2009.

3. Dawidczyk A., Gryz J., Koziej S., Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem: teoria - praktyka - dydaktyka, Łódź 2006.

4. Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

5. Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki, Warszawa 2005.

6. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

7. Łoś R., Regina-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

8. von Clausewitz C., O wojnie, Łódź 2010.

9. Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

10. Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

1. Balcerowicz B., Pokój i "nie-pokój". Na progu XXI wieku, Warszawa 2002.

2. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

3. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.

4. Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2013.

5. Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”, "Przegląd Strategiczny".

6. Huntingon S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997.

7. Jean C., Geopolityka, Wrocław 2003.

8. Kiwerska J., Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty – procesy, Poznań 2009.

9. Kuźniar R. (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005.

10. Liedel K., Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

11. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2006.

12. Madej M., Terlikowski M. (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009.

13. Malendowski W. (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

14. Pietraś M., Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.

15. Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

16. Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

17. Stolarczyk M. (red.), Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku, Katowice 2008.

18. Walzer M., Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Rozważania natury moralnej z uwzględnieniem przykładów historycznych, Warszawa 2010.

19. Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny:

Wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw studiów strategicznych.

4. Student posiada wiedzę na temat głównych nurtów myśli strategicznej na przestrzeni dziejów.

5. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Kryteria oceny

Akcent w ramach egzaminu pisemnego zostanie położony na wiedzę z zakresu teorii strategii, ewolucji myśli strategicznej w okresie pozimnowojennym oraz głównych jej nurtów na przestrzeni dziejów. Egzamin pisemny będzie obejmował wiedzę merytoryczną przekazaną zarówno w ramach wykładów, jak i ćwiczeń.

Maksymalna ilość punktów w ramach egzaminu: 20.

Egzamin składa się z pięciu pytań otwartych.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Przebieg procesu weryfikacji

Egzamin przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym, egzaminator nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania egzaminu: 60 minut. Czas egzaminu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

* II termin egzaminu, zgodnie z ustaleniami między prowadzącym a studentami, może mieć również formę ustną. Kryteria oceny pozostają wówczas identyczne jak w przypadku egzaminu pisemnego (5 pytań otwartych, ta sama punktacja).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do studiów strategicznych. Teoretyczne podstawy strategii.

2. Przyczyny wojny i warunki pokoju.

3. Ewolucja wojen cz.1.

4. Ewolucja wojen cz. 2.

5. Geograficzne uwarunkowania strategii. Wojna w dobie rewolucji informatycznej.

6. Kultura strategiczna.

7. Prawo międzynarodowe a użycie siły w stosunkach międzynarodowych.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 17:30 - 19:00, sala nowa aula
Miron Lakomy 125/122 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.