Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie i prawie 05-DK-S1-NPP13
Wykład (W) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1970.

Z. Blok,O polityczności, polityce i politologii. Poznań 2009.

Z. Blok, Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski. Poznań 2006.

S. Wróbel, Władza polityczna : koncepcje i ujęcia zjawiska. Katowice 1997.

M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej. Lublin 2001.

D. Held, Modele demokracji. Warszawa 2006.

A. Jamróz, Demokracja współczesna. Białystok 1993.

E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2005.

P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa 2005.

J. Kuciński, Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 2003.

K. Cebul, R. Zenderowski, Wstęp do nauki o polityce, państwie i prawie, Warszawa 2006.

T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest wystawiana po egzaminie w formie testu. Pytania testowe mają charakter zamknięty i otwarty. W celu zaliczenia testu należy uzyskać 51% z ogólnej punktacji.

Zakres tematów:

1. Państwo:

a-Pojęcie, sposoby definiowania oraz cechy państwa (nazwa, składniki konstytutywne państwa, suwerenność, przymus państwa etc.).

b-Koncepcje genezy państwa (od starożytności po dzień dzisiejszy).

c-Istota państwa.

d-Problem narodu, relacja naród – państwo, jednostka w państwie.

e-Typy i formy państwa (m.in. pojęcie typu państwa i rodzaje; pojęcie formy państwa: forma rządów, reżim polityczny, ustrój terytorialny państwa).

f- Funkcje państwa (pojęcie, analiza oraz metody i techniki badawcze, klasyfikacja funkcji państwa).

g-Przemiany w dziejach państwa (rewolucja, reforma, transformacja).

h-Autorytaryzm i totalitaryzm.

i- Problemy demokracji.

j-Państwo prawa – pojęcie i cechy charakterystyczne (m.in. pojęcie prawa, gałęzie prawa, normy postępowania i normy prawne, system prawny).

k-Organizacja władzy państwowej (m.in. pojęcie organu państwowego, podział i rodzaje organów państwowych, kierunki działalności organów państwowych, aparat władzy).

l-Pojęcie systemu politycznego i typologia systemów politycznych.

2. Prawo

a-pojęcie i funkcje prawa,

b-prawo jako przedmiot badań naukowych,

c-prawo i inne regulatory zachowań,

d-język prawa,

e-norma prawna, przepis prawny – cechy charakterystyczne,

f-obowiązywanie prawa,

g-system prawa – elementy, gałęzie prawa,

h-tworzenie prawa, przestrzeganie i stosowanie prawa.

Metody dydaktyczne:

Wykład. Metoda podająca.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala AULA K.POPIOŁKA AKP
Sebastian Kubas 157/175 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)