Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Retoryka i erystyka 05-DK-S1-RE16
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Arystoteles, Retoryka, tłum. i oprac. H. Podbielski, Warszawa 1988.

Ćwiczenia z retoryki, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, M. Załęska, Warszawa 2010.

Kampka A., Perswazja w języku polityki, Warszawa 2009.

Lichański J. Z., Retoryka, t. I, Historia i teoria retoryki, Warszawa 2007.

Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska. Kraków 2002.

Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek. Warszawa 2009.

Wierzbicka-Piotrowska E., ABC dobrego mówcy, [w:] Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.

Wiszniewski A., Jak przekonująco mówić i przemawiać, Warszawa 1994.

Budzyńska-Daca A., Kwosek J., Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, Warszawa 2013.

Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach. Kraków 2005.

Lichański J. Z., Retoryka, t. I, Historia i teoria retoryki, Warszawa 2007.

Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 2003

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium (pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu technik argumentacyjnych, środków retorycznych, kompozycji przemówień) lub projekt - przemówienia (studenci przygotowują i wygłaszają przemówienia; wszyscy studenci są zaangażowani w ich interpretację i ocenę).

Zakres tematów:

Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i rozróżnienia: retoryka i erystyka.

Działy retoryki (inwencja, dyspozycja, elokucja, memoria, pronuncja).

Zarys historii retoryki. Najważniejsi twórcy i szkoły

Tropy i figury (figury myśli i figury słowne).

Konstruowanie wypowiedzi retorycznych.

Typy argumentacji (argumenty logiczne, rzeczowe i emocjonalne).

Kompozycja tekstu a styl przemówienia.

Retoryka a autoprezentacja, mowa ciała.

Prezentacja wielkich mówców, politycznych przemówień.

Retoryka w języku polityków. Retoryka a reklama.

Retoryka dziennikarska. Analiza konkretnych tekstów prasowych, przekazów radiowych, telewizyjnych i internetowych.

Etyka wypowiedzi publicznych. Elementy retorycznej perswazji zgodnie z podziałem na: ethos-pathos-logos.

Chwyty erystyczne według Artura Schopenhauera. Analiza zastosowania chwytów erystycznych i możliwości obrony przed nimi.

Obecność erystyki w dziennikarstwie; ocena komunikatów dziennikarskich z punktu widzenia prawideł retorycznych, jak również elementów przynależnych do erystyki.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja moderowana przez prowadzącego w trakcie ćwiczeń (w trakcie dyskusji prowadzący zadaje pytania sprawdzające wiedzę, której dotyczy opisywany efekt kształcenia. Dyskusja może więc dotyczyć podstawowej wiedzy retorycznej lub oceny poziomu dyskusji w mediach).

Analiza dyskusji w mediach (studenci oglądają dyskusje, wywiady, oceniają jakość argumentacji, zastosowane środki retoryczne, komunikację niewerbalną).

Ponadto w prowadzonych zajęciach dydaktycznych uwzględnia się:

- wykorzystanie zasad prawa autorskiego,

- wykorzystanie programu Flip Builder.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:20 - 15:50, sala 338
Paweł Sarna 29/30 szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 338
Paweł Sarna 17/30 szczegóły
3 każdy wtorek, 9:35 - 11:05, sala 338
Paweł Sarna 29/30 szczegóły
4 każdy wtorek, 11:10 - 12:40, sala 338
Paweł Sarna 33/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.