Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł fakultatywny: Socjologia problemów społecznych: Socjologia problemów w organizacji 05-SO-IZ-S1-SPO
Wykład (W) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Becker H. S.(2009). Outsiderzy: studia z socjologii dewiacji. Przeł. O. Siara. Warszawa: Wydawnictwo. Naukowe PWN.

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K. (2006). Kryminologia. Gdańsk: Arche.

Durkheim É. (2000). Zasady metody socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Frysztacki K. (2009). Socjologia problemów społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Goffman E. (2005). Piętno: rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hołyst B. (1999). Kryminologia. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.

Hołyst B. (2007). Socjologia kryminalistyczna. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Merton R. K. (2002).Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Przeł. E. Morawska i J. Wertenstein-Żuławski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Podgórecki A. (1969). Patologia życia społecznego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Siemaszko A. (1993). Granice tolerancji: o teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Znaniecki, F. (2001). Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wykładu jest ustalana w oparciu o pozytywnie oceniony test końcowy, który sprawdza wiedzę merytoryczną przekazaną w ramach ćwiczeń i składa się z 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z czterema wariantami odpowiedzi.

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać wynosi 20.

Kryteria oceny:

19-20 punktów – bardzo dobry

18-17 punktów – dobry plus

16-15 punktów – dobry

14-13 punktów – dostateczny plus

12-11 punktów – dostateczny

10 i mniej punktów – niedostateczny

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki socjologii problemów społecznych

2. Dewiacja i kontrola społeczna w ujęciu Émile’a Durkheima

3. Teoria anomii Roberta K. Mertona

4. Mechanizmy naznaczenia. Stereotypy i uprzedzenia

5. Teorie reakcji społecznej. Teoria stygmatyzacji Ervinga Goffmana

6. Współczesne teorie kontroli społecznej

7. Teoria zróżnicowanych powiązań Edwina Sutherlanda

8. Teoria podkultur Alberta K. Cohena

Metody dydaktyczne:

Metodą realizacji przedmiotu jest wykład w oparciu o wykorzystanie technik multimedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:20 - 15:50, sala 312
Agata Zygmunt 26/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.