Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia organizacji i zarządzania 05-SO-R-S1-SOIZ
Wykład (W) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

R. W. Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami” Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. II. zmienione, Warszawa 2004.

M.J. Hatch „Teoria organizacji”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

J. A. Stoner, R.E. Freeman, D.Gilbert „Kierowanie”, wyd. II, zmienione PWE, Warszawa 2001.

S. Banaszak, K.Doktór (red.), „Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2007.

E. Masłyk-Musiał „Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.

Kołodziej-Durnaś Agnieszka „Kultura organizacji – idea instrumentalizacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.

K. T. Konecki, P.Chomczyński (red.) „Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces“, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.

M. Kostera (red.) „Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

A.Kołodziej-Durnaś „Kultura organizacji – idea i instrumentalizacja", Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.

K. E. Weick „Tworzenie sensu w organizacjach”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

E. Lisowska (red.) „Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy”, EQUAL, UNDP, Warszawa 2007.

M. Armstrong „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny w terminie ustalonym z uczestnikami kursu

Zakres tematów:

Organizacja i zarządzanie w perspektywie socjologicznej – wprowadzenie (definicje, typy organizacji, ujęcia zarządzania i kierowania).

Geneza i ewolucja socjologii organizacji i zarządzania (możliwości, ograniczenia).

Otoczenie organizacji na tle ewolucji teorii organizacji i zarządzania – znaczenie ujęcia systemowego i sytuacyjnego.

Problemy planowania i strategii organizacyjnej (definicje, modele, poziomy i podstawowe narzędzia planowania)

Przywództwo organizacyjne i problem podejmowania decyzji (kierowanie a przywództwo, style przywództwa i typy władzy, role i interesy organizacyjne ).

Kultura organizacyjna i sposoby jej analiz (kategoryzacje kultur organizacyjnych i ich implikacje dla analizy funkcjonowania firmy).

Problemy stymulowania motywacji w organizacji (teorie teściowe, teorie procesowe, motywowanie w praktyce zarządzania, zarządzanie czasem).

Problemy władzy i konfliktów w organizacji (władza, przywództwo, konflikt interesów, rozwiązywanie konfliktów).

Etyka i promocja organizacji (prawa i obowiązki pracowników, pracodawców; problemy mobbingu, pracoholizmu, molestowania seksualnego i in.)

Organizacje uczące się jako wyzwanie XXI wieku (geneza powstania, przedstawiciele, bariery realizacji, znaczenie dostępu do internetowych baz danych).

Wybrane problemy zarządzania różnorodnością a nierówności społeczne.

Etyka i promocja organizacji (prawa i obowiązki pracowników, pracodawców; problemy mobbingu, pracoholizmu, molestowania seksualnego i in.)

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala sala sympozjalna 2
Sławomira Kamińska-Berezowska 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.