Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia organizacji i zarządzania 05-SO-R-S1-SOIZ
Ćwiczenia (C) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

G. Morgan „Obrazy organizacji”, PWN, Warszawa 1997.

R. Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. II zmienione, Warszawa 2004 (wybrane rozdziały).

E. Giermanowska "Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka. Instytucjonalna analiza kontraktów zatrudnienia", WUW, Warszawa 2013, r. 3 "Ryzyko elastyczności - uwarunkowania i konsekwencje zatrudnienia w nietypowych formach"

A. Jashapara „Zarządzanie wiedzą”, r. 9 „Zarządzanie wiedzą a organizacja ucząca się”, PWE, Warszawa 2006.

E.Dunn „Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, r. 3 „Frugo: marketing niszowy i produkcja elastycznych ciał”.

G.Hofstede, G.J.Hofstede „Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, r. 2 „Równi i równiejsi”, PWE, wyd. II zmienione, Warszawa 2007.

Julia Kubisa "Bunt białych czepków. Analiza aktywności związkowej pielęgniarek i położnych", r.2 "Feministyczna perspektywa w studiach nad zbiorowymi stosunkami pracy", r. 6 " OZZPiP w obronie jakości usług zdrowotnych", Scholar, Warszawa 2014.

P. Ostrowski „Powstawanie związków zawodowych w sektorze prywatnym w Polsce”, r. 1. „Powstający związek zawodowy jako zmiana reguł wymiany społecznej” lub r. 2. „Stosunki pracy w perspektywie kapitału kulturowego i społecznego”, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009.

„Etyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi” M.Rybak w: „Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika” pod red. A.Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2000.

M. Domecka, A. Mrozowicki „Robotnicy i ludzie biznesu. Wzory karier zawodowych a zmiana społeczna w Polsce” w: Przegląd Socjologii Jakościowej nr1/2008

Karl E. Weick „Tworzenie sensu w organizacjach”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016 (wybrane rozdziały)

D. Owczarek, A. Chełstowska „Amazon po polsku Warunki pracy i stosunki z pracownikami”, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2016 (wybrane rozdziały)

Metody i kryteria oceniania:

Średnia ocen związanych z bieżącym przygotowaniem do zajęć i zaliczeniem kolokwium końcowego.

Zakres tematów:

Problematyka socjologii organizacji i zarządzania- analiza wybranych pojęć.

Rozwój teorii organizacji i zarządzania - klasycy

Wybrane problemy postfordyzmu i organizacji uczącej się.

Problemy kreowania i zmian kultury organizacyjnej.

Organizacja a potrzeby i możliwości jej pracowników.

Organizacje jako psychiczne więzienia.

Wybrane problemy restrukturyzacji i zmian w organizacyjnych.

Organizacje jako narzędzie dominacji.

Świat organizacji – problemy etyczne w kontekście analizy repozytorium UŚ.

Socjologia organizacji we współczesnych publikacjach i czasopismach naukowych – podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia oparte są o dyskusje problemów opisywanych w literaturze przedmiotu z perspektywy indywidualnych doświadczeń i interpretacji studentów. Dodatkowo przeprowadzana jest analiza i interpretacja

studiów przypadków.

Trudniej dostępne teksty są przedstawione w formie referatów przedstawianych w Power Point.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 12:45 - 14:15, sala 232
Sławomira Kamińska-Berezowska 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.