Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne problemy psychologii 06-PE-S2-03
Wykład (W) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Buss D. M., Psychologia ewolucyjna. Gdańsk 2001

Czapiński J. (red), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa 2008

Eysenck H., Eysenck M., Podpatrywanie umysłu. Gdańsk 2003

Janda-Dębek B. (red), Psychologia współczesnego człowieka, Wrocław 2010

Koob A., U źródła naszych myśli. Katowice 2010

Kozielecki J. (red), Nowe idee w psychologii. Gdańsk 2009

Lawrence A. P., Oliver P. J., Osobowość. Teoria i badania. Kraków 2002

Ledzińska M., Rudkowska G., Wrony L. (red), Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość. Kraków 2005

Oldham J. M., Lois B. M., Twój psychologiczny autoportret. Warszawa 2007

Rathus S., Psychologia współczesna. Gdańsk 2004

Shaughnessy J. J., Zachmeister E. B., Zachmeister J. S., Metody badawcze w psychologii. Gdańsk 2002

Siuta J. (red(, Konteksty ludzkich zachowań. Kraków 2001

Witkowski T., Zakazana psychologia. Tom I. Taszów 2009

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa 2006

Zaborowski Z., Współczesne problemy psychologii społecznej i psychologii osobowości. Warszawa 1994

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium pisemne

Zakres tematów:

1.Wiedza potoczna a wiedza naukowa. Psychologia jako nauka

2.Ewolucja psychologii jako niezależnej dyscypliny naukowej- historyczne podstawy współczesnych nurtów psychologii

3.Współczesne dylematy w metodologii badań psychologicznych

4.Od psychopatologii do psychologii szczęścia

5.Osobowość a samopoznanie

6.Psychologia w świecie wirtualnym – nowa płaszczyzna działania

7.Psychologia w pracy pedagoga – wybrane aspekty

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 13:30 - 15:00, sala AULA
Andrzej Czerkawski 133/180 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)