Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa człowieka a interwencje zbrojne ze względów humanitarnych 05-BM-N1-PCIH14
Wykład (W) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

literatura obowiązkowa

Syntezy do dziejów najnowszych Polski (wybór):

1. A.Domagała, Interwencja humanitarna w stosunkach międzynarodowych, Bydgoszcz 2008

2. J. Baylis/S. Smith, Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Rozdział 25

3. R. Kuźniar et al, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012, rozdział 5,6,15

4. W. Czapliński/A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014, Rozdział 5 par. 5 pkt. II; Rozdział 3 par. 5 pkt I, II

5. J. Zajadło, Dylematy interwencji humanitarnej, Gdańsk 2005

literatura uzupełniająca

Kuźniar R. i in.., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

Mężykowska A., Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

wymagania merytoryczne

- student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu przesłanek, dopuszczalności i form interwencji humanitarnej.

- student ma wiedzę o podstawach interwencji humanitarnej, zasadach użycia siły zbrojnej oraz zasadach nieinterwencji.

- zna etyczne problemy interwencji humanitarnej.

kryteria oceny

 trzy pytania opisowe: - za odpowiedź na każde z pytań student może uzyskać od 0 do 2 pkt. Maksymalna liczba punktów 6

 kryteria oceny:

 6 pkt. – ocena bardzo dobra

 5,5 pkt. – ocena dobra plus

 4-5 pkt. – ocena dobra

 3,5 pkt. – ocena dostateczna plus

 3 pkt. – ocena dostateczna

 2,5 pkt. i mniej – ocena niedostateczna

przebieg procesu weryfikacji

Pytania problemowe zadawane przez koordynatora modułu.

- egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej:

- egzamin zawiera trzy pytania opisowe, dlatego też nie ma wyznaczonej minimalnej objętości pracy:

- czas trwania: 60 minut, liczony od momentu podania wszystkich pytań.

- egzamin zostanie przeprowadzony w uzgodnionym ze studentami terminie w ramach harmonogramu letniej sesji egzaminacyjnej.

Zakres tematów:

1. Przyczyny, źródła, definicje i podziały interwencji humanitarnej

2. Historia interwencji humanitarnej (XIX wiek, okres Zimnej Wojny, Liberia, Bośnia, Somalia, Timor, Kosowo, Wybrzeże Kości Słoniowej)

3. Suwerenność państwa a interwencje humanitarne (pojęcie suwerenności, suwerenna równość państwa, zasady użycia siły zbrojnej, zasada nieinterwencji, zasada zakazu użycia siły, etyczne problemy interwencji humanitarnej)

4. Zarys systemu ochrony praw człowieka

5. Prawne aspekty dopuszczalności interwencji humanitarnej

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć

Metoda podająca. Wykład problemowy: wykład z prezentacją multimedialną.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 10

liczba godzin pracy własnej studenta 20

opis pracy własnej studenta

Praca własna studenta obejmuje przygotowanie do egzaminu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala sala sympozjalna 1
Olga Szura-Olesińska 33/38 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.