Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka dziennikarska 05-DK-N1-ED12
Konwersatorium (K) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1) Sfera prywatna i sfera publiczna

K. Pokorna-Ignatowicz: Jak uczyć etyki studentów dziennikarstwa na przykładzie problemów z prywatnością polityków?, W: Etyka dziennikarstwa. Edukacja – teoria – praktyka. Red. E. Pawlak-Hejno, J. Pleszczyński, Lublin 2012, s. 11–27.

2) Podstawy etyki

A. Anzenbacher: Wprowadzenie do etyki. Kraków 2008, s. 11-17.

Problemy etyki. Wybór tekstów, red. S. Sarnowski, E. Fryckowski, Bydgoszcz 1993, s. 6–21.

M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Wrocław 1994, rozdz. IX, s. 278–294.

3) Kodeksy etyczne w dziennikarstwie

Karta etyczna mediów, Kodeks etyki dziennikarskiej SDP, Dziennikarski kodeks obyczajowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A. – dokumenty dostępne w Internecie, Code of Coduct BBC

M. Iłowiecki: 17 zasad czyli… dekalog dziennikarza. W: Tenże: Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce, Warszawa 2012.

4) Dziennikarstwo a public relations

Kodeks Etyki PSPR, Kodeks dobrych praktyk PR – dokumenty dostępne w Internecie

I. Bogdanowicz, Dziennikarstwo i public relations w portalu, W: Dziennikarstwo a public relations. Red. M. Gajlewicz, K. Gajlewicz-Korab, Difin, Warszawa 2015, s. 134–153.

5) Nowe zawody w mediach: media worker, broker informacji, itp.

J. Skorus, Media workrer jako nowa postać dziennikarstwa informacyjnego, W: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T.3. Tożsamość dziennikarza. Red. M. Kita, M. Ślawska, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2013, s. 58–70.

6) Dziennikarz a instytucje reklamowe

Kodeks etyki reklamy – dostępny w Internecie

M. Lisowska-Magdziarz: Dokąd zmierza reklama? W: Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja. Red. Z. Bauer, E. Chudziński, Uniwersitas, Kraków 2008, s. 499 – 514.

Ponadto:

Przygotować analizę przypadku naruszenia zasad etycznych w mediach, na podstawie dowolnie wybranego przykładu oraz karty etycznej mediów, etyki dziennikarskiej lub etyki public relations

Praca w grupach (4-5 osób)

- jak wybrany problem jest poruszany w mediach, a jak powinien być omawiany

1. Terroryzm medialny

T. Goban-Klas, Walka i terroryzm w zmediatyzowanym świecie: nowy paradygmat rozproszonej wojny, W: Tenże, Wartki nurt mediów. Ku nowym społecznego życia informacji. Pisma z lat 2000 – 2011. Kraków: Universitas, 2011, s. 327–340.

2. Problem migrantów

Z. Bauman, Panika migracyjna i jak się jej (nad)używa, W: Tenże, Obcy u naszych drzwi, PWN, Warszawa 2016, s. 7–30.

3. Protest społeczny

S. Czapnik: Pies łańcuchowy prawdy, pokoju i sprawiedliwości. Etyka dziennikarska Roberta Fiska na przykładzie relacjonowania Arabskiej Wiosny Ludów. W: Etyka dziennikarska. Edukacja. Teoria. Praktyka. Red. Pawlak-Hejno E., J. Pleszczynski: Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2012, s. 31–50.

4. Granice pokazywania przemocy i scen drastycznych

T. Goban-Klas, Teerowizja. „Wstrząsające” wydarzenia medialne jako element kultury strachu. Dziennikarze i terroryści: Rozgłos czy riposta. W: Tenże: Wartki nurt mediów. Ku nowym społecznego życia informacji. Pisma z lat 2000 – 2011. Kraków: Universitas, 2011, s. 363–390.

5. Informowanie o przestępstwach i przestępcach

R. Cialdini: Społeczny dowód słuszności, W: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, s. 110–150.

6. Ochrona prywatności w Internecie

E. Abuojande: Koniec prywatności. W: Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości, Wydawnictwo UJ, s. 221–242.

7. Problem tożsamości jednostki w sieci

G. Osika, Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych, Universitas, Kraków 2016, s. 172–192.

8. Media i kultura konsumpcji

M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwo AGH, Kraków 2016, s. 104–145.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza z zakresu etyki dziennikarskiej, karty etycznej mediów.

Poprawna umiejętność referowania zagadnień problemowych

Analizę przypadku naruszenia zasad etycznych w mediach, na podstawie dowolnie wybranego przykładu i zasady etyki mediów, etyki dziennikarskiej i etyki public relations

Zakres tematów:

1) Sfera prywatna i sfera publiczna w mediach

2) Kodeksy etyczne w dziennikarstwie

3) Dziennikarstwo a public relations

4) Dziennikarz a instytucje reklamowe

5) Rola społecznych kampanii medialnych

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialne, rozmowa nauczająca, dyskusja, analiza przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala 237
Mariusz Wojewoda 26/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.