Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy medialne na świecie 05-DK-N1-SMS17
Wykład (W) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1/ A. Jaskiernia. Od telewizji masowej do Netfliksa. Warszawa 2016.

2/ Red.A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab. Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych praz społecznych. Warszawa 2016.

3/ Red. Z. Oniszczuk. Systemy medialne w dobie cyfryzacji. kierunki i skala przemian. Katowice 2015.

4/ Red. J. Adamowski, A. Jaskiernia. Systemy medialne w XXI wieku. Warszawa 2012.

5/ T. Flew. Media globalne, Kraków 2010.

6/ J.W. Adamowski (red.), Wybrane zagraniczne systemy medialne. Warszawa 2008.

7/ K. Williams. Media w Europie. Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

W przypadku wykładów podstawą jest egzamin ustny (dwa problemowe pytania "na głowę"), a w przypadku ćwiczeń - ocena końcowa jest wypadkową następujących elementów;

1. aktywność własna studentów

2. przygotowanie i prezentacja konkretnego tematu,

przydzielonego prze prowadzącego

3. kolokwium zaliczeniowe

Ostateczną ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ocen z wykładów i z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i struktura systemu medialnego. Podstawowe relacje między centrum a otoczeniem systemu medialnego. Szczególne znaczenie zależności łączących system medialny z systemem politycznym.

2. Koncepcja F. Sieberta, W. Schramma i T. Petersena (1955) czterech modeli systemów medialnych, których podstawą wyróżnienia jest charakter systemu politycznego w danym kraju (otwarty lub zamknięty) – model autorytarny, liberalny, komunistyczny i model odpowiedzialności społecznej.

3. Trzy główne modele systemów medialnych w warunkach ustabilizowanej demokracji wg D. Hallina i P. Manciniego (1. Północnoatlantycki model liberalny, 2. Model demokratycznego korporacjonizmu, 3. Śródziemnomorski model spolaryzowanego pluralizmu).

4. Teoria systemu medialnego w polskiej nauce o komunikowaniu (Bartłomiej Golka – podejście politologiczne i medioznawcze, Bogusława Dobek-Ostrowska – podejście rynkowe, Maciej Mrozowski – podejście strukturalne).

5. Powstanie i rozwój globalnego systemu medialnego. Rola znaczenie wielkich ponadnarodowych koncernów medialnych w jego kształtowaniu. Główne tendencje rozwojowe tego systemu.

6. Wpływ transformacji politycznej na przeobrażenia systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Argumenty za i przeciw łącznemu traktowaniu przemian medialnych w tym regionie.

7. Tradycyjne pojęcie prasy i jej cechy. Podstawowe etapy historycznego rozwoju prasy oraz główne tendencje rozwojowe na współczesnym rynku prasy.

8. Historyczne początki i rozwój radiofonii i telewizji na świecie. Charakterystyczne cechy amerykańskiego i europejskiego modelu radiofonii i telewizji. Współczesne tendencje rozwojowe obu mediów.

9. Pojęcie nowych mediów i ich zasadnicze cechy (hipertekstualność, programowalność, interaktywność, kumulatywność, globalny zasięg, indywidualizacja dostępu). Główne skutki upowszechnienia nowych oraz dylematy związane z ich rozwojem.

10. Kulturowe uwarunkowania systemu medialnego - przypadek japoński.

Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzone są tradycyjną techniką podawczą wzbogaconą o elementy aktywizacji słuchaczy (stawianie pytań, inicjowanie dyskusji). Natomiast ćwiczenia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- metoda „burzy mózgów”,

- przygotowanie multimedialnych prezentacji konkretnych zagadnień ( np. agencji informacyjnej Reuter's, telewizji BBC itp).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 18:10, sala 338
Anna Rubaj, Martyna Nowak, Zbigniew Oniszczuk, Katarzyna Piosek 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.