Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne w Europie Zachodniej i Południowej po zimnej wojnie 05-PO-WS-S1-MSPE12
Wykład (W) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

2. Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

3. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

4. Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

5. Parzymies S., Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Warszawa 2004.

6. Parzymies S., Unia Europejska od Maastricht do Lizbony. Polityczne aspekty aktywności, Warszawa 2012.

7. Stolarczyk M., Podział i zjednoczenie Niemiec jako elementy ładów europejskich pod drugiej wojnie światowej, Katowice 1995.

8. Stolarczyk M., Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989-2009, Katowice 2010.

9. Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

10. Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

11. Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej, Toruń 2004.

12. Zięba R., Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Warszawa 2005.

13. Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999.

14. Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

Uzupełniająca:

1. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

2. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.

3. Brzeziński Z., Druga szansa, Warszawa 2008.

4. Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”.

5. Cziomer E., Polityka zagraniczna Niemiec. Warszawa 2005;

6. Kiwerska J., Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty -procesy. Poznań 2009.

7. Kuźniar R. (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005.

8. Lakomy M., Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Katowice 2012.

9. Lakomy M., Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Toruń 2011.

10. Liedel K., Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

11. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2006.

12. Madej M., Terlikowski M. (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009.

13. Malendowski W. (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

14. Pietraś M., Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.

15. Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

16. Stolarczyk M. (red.), Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku, Katowice 2008.

17. Stolarczyk M. (red.), Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, Katowice 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny:

Wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę na temat najważniejszych procesów politycznych w Europie po zimnej wojnie.

4. Student posiada wiedzę na temat nowych wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie po 1989 roku.

5. Student posiada wiedzę na temat aktywności międzynarodowej państw europejskich, w tym przede wszystkim: Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii.

6. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Kryteria oceny

Egzamin pisemny będzie obejmował wiedzę merytoryczną przekazaną zarówno w ramach wykładów jak i ćwiczeń.

Maksymalna ilość punktów w ramach egzaminu: 20.

Egzamin składa się z pięciu pytań otwartych.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Przebieg procesu weryfikacji

Egzamin przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym, egzaminator nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania egzaminu: 60 minut. Czas egzaminu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

* II termin egzaminu, zgodnie z ustaleniami między prowadzącym a studentami, może mieć również formę ustną. Kryteria oceny pozostają wówczas identyczne jak w przypadku egzaminu pisemnego (5 pytań otwartych, ta sama punktacja).

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające do stosunków międzynarodowych w Europie. Omówienie podstaw teorii stosunków międzynarodowych oraz teorii polityki zagranicznej.

2. Upadek układu bipolarnego w Europie na przełomie lat 80. i 90. XX wieku cz. 1.

3. Upadek układu bipolarnego w Europie na przełomie lat 80. i 90. XX wieku cz. 2.

4. Instytucjonalizacja integracji politycznej w Europie (WPZiB i EPBiO).

5. Stosunki transatlantyckie w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie po zimnej wojnie cz. 1.

6. Stosunki transatlantyckie w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie po zimnej wojnie cz. 2.

7. Polityka zagraniczna Niemiec.

8. Polityka zagraniczna Francji cz. 1.

9. Polityka zagraniczna Francji cz. 2.

10. Polityka zagraniczna Francji cz. 3.

11. Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii.

12. Polityka zagraniczne Hiszpanii i Włoch.

13. Wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego w okresie pozimnowojennym cz. 1.

14. Wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego w okresie pozimnowojennym cz. 2.

15. Misje pokojowe Unii Europejskiej.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:10 - 12:40, sala nowa aula
Miron Lakomy 18/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.