Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 05-PO-WS-S1-MSG14
Wykład (W) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

red. E. Kawecka-Wyrzykowska, A. Budnikowski: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa różne wyd.

red. J. Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2010.

A. Budnikowski: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2003

P. Bożyk, J. Misala, M Puławski: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa 1999

P. Krugman, M. Obstfeld: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 1997

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceną ćwiczeń oraz wykładów (egzaminu). Ocena z ćwiczeń jest ustalana przez osobę prowadzącą ćwiczenia.

Ocena z egzaminu uzależniona jest od pisemnego egzaminu (pytania otwarte).

Zakres tematów:

1. Międzynarodowy podział pracy i czynniki go określające.

2. Korzyści płynące z handlu międzynarodowego w świetle teorii (teorie przedklasyczne, teoria kosztów absolutnych, teoria kosztów komparatywnych, teoria obfitości zasobów, współczesne teorie wyjaśniające korzyści płynące z handlu międzynarodowego).

3. Ceny w handlu międzynarodowym (pojęcie terms of trade, krótkookresowe zmiany cen na rynkach światowych i długookresowe kształtowanie się cen na rynkach światowych).

4. Rola wymiany międzynarodowej w gospodarce narodowej.

5. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji (przyczyny przepływu czynników produkcji, krótkookresowe i długookresowe korzyści i koszty wynikające z eksportu i importu kapitału oraz odpływu i napływu siły roboczej).

6. Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraj; środki przywracania równowagi bilansu płatniczego.

7. Polityka kursu walutowego.

8. Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe.

9. Zagraniczna polityka ekonomiczna państwa.

10. Międzynarodowe organizacje gospodarcze we współczesnym świecie (Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu, Światowa Organizacja Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy).

Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:20 - 15:50, sala nowa aula
Tomasz Kubin 12/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.