Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy kryminalistyki 05-BM-N2-PKRL18
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Wójcikiewicz Józef ,,Paradygmaty kryminalistyki'' - Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016

Hołyst Brunon ,, Kryminalistyka''- Wyd. Wolters Kluwer Polska, 2017

Hanausek Tadeusz ,,Kryminalistyka-Zarys wykładu'' - Wyd. Zakamycze 2005

Maj Robert,,Siedem złotych pytań. Przewodnik z zakresu kryminalistyki, kryminologii, prawa i medycyny sądowej''- Wyd. Novae Rest 2015

Metody i kryteria oceniania:

Oceny ustalane każdorazowo po wykonaniu określonego zadania w trakcie ćwiczeń. Ćwiczenia wymagają opanowania określonego zakresu wiedzy.

bdb (5,0) - powyżej 90% wiedzy

db plus (4,5) - powyżej 80% wiedzy

db (4,0) - powyżej 70% wiedzy

dst plus (3,5) - powyżej 60% wiedzy

dst (3,0) - powyżej 50% wiedzy.

1. obecność na zajęciach,

2. wymagana wiedza i umiejętności z zakresu treści

programowych przedmiotu

Zakres tematów:

1.Historia, przedmiot i zadania kryminalistyki.

2.Pojęcie i rodzaje śladów kryminalistycznych.

3. Osobowe i rzeczowe źródła dowodowe.

4.świadek, incognito, koronny i inne możliwości motywowania.

5. Problematyka przesłuchania, zasady i błędy.

6. Kryminalistyka przy zdarzeniach o charakterze masowym.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny połączony każdorazowo z ćwiczeniami audytoryjnymi polegającymi na:

analizie tekstów z dyskusją, analizie przypadków, dyskusji, pracy w grupach, rozwiązywaniu zadań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 14:30, sala 238
Rafał Tracz 30/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.