Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy polityczne państw Unii Europejskiej i USA 05-PO-S1-SPUEA12
Wykład (W) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. P.Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2008

2. Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, pod red. P. Sarneckiego, Warszawa 2007.

3. Ustroje państw współczesnych, praca zbiorowa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, tom 1.

4. A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2008.

5. B.Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Oficyna a Wolters Kluwer Bussines, Warszawa 2007

6.A.Pułło, Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2006

Teksty konstytucji w języku polskim wybranych państw wydane przez Wydawnictwo Sejmowe

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu otwartego, przygotowany przez koordynatora przedmiotu, czas trwania egzaminu 25 min., zapisy na egzamin 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu;

Zakres tematów:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami funkcjonowania wybranych systemów politycznych w ujęciu prawno-ustrojowym, omówienie pozycji ustrojowej organów i instytucji konstytuujących system polityczny (forma rządów, forma państwa) oraz przestawienie różnic w działaniu naczelnych organów państwa w poszczególnych ustrojach politycznych. Po zrealizowaniu modułu słuchacz powinien rozpoznawać typy systemów politycznych, analizować strukturę i sposób działanie poszczególnych instytucji politycznych, przewidywać konsekwencje dokonujących się zmian na arenie politycznej. W trakcie realizacji modułu szczególna uwaga będzie zwrócona na dynamikę funkcjonowania współczesnych systemów politycznych w USA, W.Brytanii, Francji, RFN, Hiszpanii, Rep.Włoskiej, Szwajcarii, Szwecji.

Metody dydaktyczne:

Wykład: 30 godzin, ćwiczenia: 30 godzin, w tygodniu 2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń, całkowita liczba tygodni: 30

• wykład informacyjny, wyjaśniający, opisujący;

• ćwiczenia prowadzone z użyciem metod:

- dyskusja i debaty moderowane przez prowadzącego ćwiczenia;

- rozwiązywanie problemów poprzez rekonstrukcję zaimprowizowanych wydarzeń politycznych;

- wizualizacja funkcjonowania wybranych instytucji politycznych i relacji między nimi (np. prezentacja multimedialna, inscenizacja);

- metoda przypadków;

- metoda opisująca, wyjaśnianie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:20 - 15:50, sala nowa aula
Małgorzata Domagała 39/42 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.