Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne2 "Aksjologia pracy socjalnej" 05-SP-S2-MIN-AKPS
seminarium (S) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Rybczyńska D. A., Olszak-Krzyżanowska B.: Aksjologia pracy socjalnej, Warszawa 1995;

• Olech A, Etos zawodowy pracowników socjal-nych. Wartości, normy, dylematy etyczne. Kato-wice 2006;

• Hołówka J.: Etyka w działaniu. Warszawa 2001;

• Kaczyńska W.: O etyce służb społecznych. War-szawa 1998;

• Andrzejczuk A.: Zagadnienia etyki zawodowej. Warszawa 1998;

• Trawkowska D. Portret współczesnego pracowni-ka socjalnego. Studium Socjologiczne. Katowice 2006;

• Frysztacki K.: Wartości i normy społeczne – wo-kół uwarunkowań i czynników pracy socjalnej. Kraków 2002;

• DuBois B. Krogsrud-Miley K.: Praca Socjalne. Zawód który dodaje sił. Warszawa 1996;

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu są:

Grupowe opracowanie i prezentacja argumentów w zespo-łowej debacie na wskazany temat – podstawą oceny jest zarówno trafność użytych argumentów, umiejętność sku-tecznego ich zaprezentowania jak i adekwatność do prezen-towanych na wykładach i obecnych w literaturze przedmio-tu treści z zakresu normatywnych podstaw pracy socjalnej, wartości, jak i dylematów w pracy socjalnej.

Zakres tematów:

• podstawowe zagadnienia dotyczące: etyki, aksjologii jako nauki o wartościach, moralności, etyki opisowej i normatywnej;

• pojęcie etyki zawodowej i jej specyfiki w ujęciu pracy socjalnej;

• normatywny wymiar instytucji pomocy społecznej;

• dylematy etyczne w pracy socjalnej;

• standardy postępowania i kodeksy etyczne;

• wartości klienta a wartości pracownika socjalnego;

• etyka a profesjonalizm;

• Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych – dylematy i dyskusje;

• wzory postępowania w sytuacji dylematu etycznego w pracy socjalnej.

Metody dydaktyczne:

Wymiar: 15 godz. wykładów

Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 7,5 tygodnia w semestrze

Metody realizacji ćwiczeń obejmują:

• wykład

• prezentacje multimedialne

• prezentacje materiału filmowego

Konsultacje: 2 godz. x 15 tygodni

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:55 - 17:25, sala 233
Witold Mandrysz 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.