Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika I 05-KO-S1-08
Ćwiczenia (C) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.krzysztofwieczorek.pl/informacje-dla-studentow.html
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

Stanosz B., Ćwiczenia z logiki. Warszawa, 1998.

Tokarz M., Wykłady z logiki. Tychy, 1998.

Wieczorek K., Wprowadzenie do logiki dla studentów wszystkich kierunków. Warszawa, 2005.

Uzupełniająca:

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna. Warszawa 1975.

Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach. Warszawa, 2005.

Marciszewski W. (red.), Mała encyklopedia logiki. Ossolineum, 1988.

Przybyłowski J., Logika z ogólną metodologią nauk. Gdańsk, 1997.

Stanosz B., Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, Warszawa, 2005.

Tokarz M., Ćwiczenia z wnioskowania i argumentacji. Tychy, 2006.

Ziembiński Z., Logika praktyczna. Warszawa, 1996.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne sprawdziany na ćwiczeniach.

Podczas semestru przewidziane są dwa lub trzy kolokwia sprawdzające opanowanie przez studentów poszczególnych partii materiału.

Ocena aktywności podczas ćwiczeń

Podczas ćwiczeń studenci mają możliwość samodzielnego rozwiązywania przykładów na tablicy, dyskutowania poprawności rozwiązań podawanych przez innych itp. Aktywność ta jest oceniana przez osobę prowadzącą zajęcia.

Zakres tematów:

1. Wstęp do logiki: przedmiot logiki, podstawowe pojęcia.

2. Klasyczny rachunek zdań (KRZ): spójniki logiczne, logiczne schematy zdań, tabelki zero-jedynkowe, tautologie i kontrtautologie, wynikanie logiczne, wnioskowania.

3. Sylogistyka: zdania kategoryczne, budowa sylogizmu, poprawność sylogizmów.

4. Rachunek zbiorów: związki między zbiorami, działania na zbiorach.

5. Nazwy i definicje: klasyfikacja nazw, stosunki zakresowe między nazwami, rodzaje definicji, poprawność definicji, tworzenie definicji.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, rozwiązywanie zadań, dyskusja.

Opis pracy własnej studenta: lektura uzupełniająca, samodzielne rozwiązywanie zadań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:35 - 11:05, sala 333
Krzysztof Wieczorek 26/25 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:10 - 12:40, sala 333
Krzysztof Wieczorek 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.