Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Epistemologia 05-KO-S1-11
Ćwiczenia (C) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ajdukiewicz K.: Zagadnienia i kierunki filozofii. Warszawa 1984.

Ayer A.J.: Problem poznania. Warszawa 1975.

Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny. Red. Z. Cackowski, J. Kmita. Wrocław 1987

Filozofia. Podstawowe pytania. Red. E. Martens, H Schnädelbach. Tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa 1995.

Leksykon filozofii klasycznej. Red. J. Herbut. Lublin 1997.

Stępień A.B: Teoria poznania. Lublin 1971.

Woleński J.: Epistemologia. Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Dębowski J.: Bezpośredniość poznania. Spory-dyskusje-wyniki. Lublin 2000.

Grobler A.: Metodologia nauk. Kraków 2006.

Hempoliński M.: Problem obiektywności poznania i style badań epistemologicznych. W: Studia epistemologiczne 1. Transcendencja i ideał poznawczy. Wrocław 1990, s. 7 41.

Ingarden R.: U podstaw teorii poznania. Część pierwsza. Warszawa 1971.

Kotarbiński T.: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Warszawa 1986.

Krąpiec M. A.: Realizm ludzkiego poznania. Lublin 1995.

Łaciak P.: Struktura i rodzaje poznania a priori w rozumieniu Kanta i Husserla. Katowice 2003.

Noras A. J.: Kant a neokantyzm badeński i marburski. Katowice 2005.

Rożdżeński R.: Spostrzegalne i niespostrzegalne. Kraków 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne i zaliczenie pisemne.

1. Przyswojenie rudymentarnej wiedzy w odniesieniu do problematyki podejmowanej w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu przeczytanych oraz omówionych tekstów źródłowych

3. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu epistemologii.

Zakres tematów:

Zagadnienia teoriopoznawcze w ujęciu chronologicznym: różne wzorce uprawiania refleksji teoriopoznawczej: charakterystyka statusu problematyki teoriopoznawczej w porządku historycznym.

1. Epistemologia w starożytności. Kosmocentryczny model obiektywizmu.

2. Epistemologia w średniowieczu. Teocentryczny model obiektywizmu.

3. Epistemologia nowożytna. Subiektywistyczny zwrot Kartezjusza.

4. Epistemologia Kanta. Krytycyzm jako filozofia poszukująca drogi pośredniej między obiektywizmem a subiektywizmem.

5. Epistemologia w XIX stuleciu.

6. Epistemologia w XX stuleciu. Epistemologiczny rys projektu fenomenologii Husserla.

Prezentacja poszczególnych sposobów uprawiania refleksji teoriopoznawczej kulminuje w charakterystyce podstawowych zagadnień, problematyki oraz terminologii epistemologicznej. (Zagadnienie źródeł poznania. Rodzaje poznania, możliwe opozycje i związki między nimi. Typy poznania i stanowiska w sporach epistemologicznych. Charakterystyka władz poznawczych: zmysłowość, intelekt, rozum, świadomość).

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca.

Metoda poszukująca.

Metoda problemowa (uczenie się przez odkrywanie).

Metoda dyskusyjna.

Metoda waloryzacyjna (uczenie się przez przeżywanie).

Metoda aktywizująca.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:35 - 11:05, sala sala sympozjalna 3
Agnieszka Wesołowska 24/25 szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 9:35 - 11:05, sala sala sympozjalna 3
Agnieszka Wesołowska 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.