Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe problemy kognitywistyki 05-KO-S1-13
Ćwiczenia (C) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Churchland P.S., „Moralność mózgu: co neuronauka mówi o moralności”, Copernicus Center Press, Kraków 2013.

• Dąbrowski A., „Od komputacjonizmu do ucieleśnionego modelu poznania i umysłu w kognitywistyce”, [w:] „Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki”, Woleński J., Dąbrowski A. (red.), Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 48-83.

• Dunbar R., „Nowa historia ewolucji człowieka”, Copernicus Center Press Kraków 2013.

• Everett D., „Język – narzędzie kultury”, Copernicus Center Press, Kraków 2018.

• Gładziejewski P., „Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Warszawa-Toruń 2015.

• Hohol M., „W stronę zunifikowanej wiedzy o umyśle: teorie międzydziedzinowe w naukach kognitywnych”, [w:] „Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki”, Woleński J., Dąbrowski A. (red.), Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 89-112.

• Kurek Ł., „Dualizm przekonań”, Copernicus Center Press, Kraków 2016.

• Miłkowski M., „Wyjaśnianie w kognitywistyce”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2 (86), 213, s. 151-166.

• Ramachandran, V., Hirstein, W., „Nauka wobec zagadnienia sztuki. Neurologiczna teoria doświadczenia estetycznego”, [w:] „Mózg i jego umysły”, Dziarnowska W., Klawiter A. (red.), Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu t. 2, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006, s. 327-363.

Literatura dodatkowa:

• Bechtel W., “Investigating neural representations: the tale of place cells”, Synthese 2014.

• Bremer J., „Neuroestetyka: czy przyszłość estetyki leży w neuronauce?”, Estetyka i Krytyka 28 (1/2013), s. 9-28.

• Churchland P.M., „Mechanizm rozumu siedlisko duszy. Filozoficzna podróż w głąb mózgu”, Fundacja Aletheia, Warszawa 2002.

• Ciecierski T., „Nastawienia sądzeniowe”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

• Dennett D., „Od bakterii do Bacha. O ewolucji umysłów”, Copernicus Center Press, Kraków 2017.

• Miłkowski M., „Reprezentacje w kognitywistyce”, Przegląd filozoficzno-literacki nr 2(39) 2014, s. 9-18.

• Nęcka E., Prusak J., „Eksperymentalna psychologia woli: wolność i intencjonalność z perspektywy psychologii poznawczej i neuronauki”, [w:] „W stronę psychologii eksperymentalnej”, Kielar – Turska M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 41-58.

• Pinker S., “Language as an Adaptation to the Cognitive Niche”, [in:] “Language evolution”, Christiansen M., Kirby S. (red.), Oxford University Press, Oxford 2004, p. 16-37.

• Revonsuo A., „O naturze wyjaśniania w neuronaukach”, Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki: Funkcje umysłu, t. 8, nr 21, 2010.

• Stach R., „Sumienie i mózg. O wewnętrznych regulatorach zachowań moralnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2012.

• Stich S., Ravescroft I., “What is folk psychology?”, Cognition 50 (1994), s. 447-468.

• Vetulani J., „Neurobiologiczne podstawy moralności”, Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2007/2008, Kraków 2008, s. 141-161.

• Wacewicz, S., „Ewolucja języka – współczesne kontrowersje” [w:] „Metodologie językoznawstwa. 1. Ewolucja języka. Ewolucja teorii językoznawczych”, Stalmaszczyk P. (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 11-26.

• Zeki S., „Blaski i cienie pracy mózgu: o miłości, sztuce i pogoni za szczęściem”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

• Zeki, S., Ishizu, T. (2013) “The “Visual Shock” of Francis Bacon: an essay in neuroesthetics”, Frontiers in Human Neuroscience 7 (2013).

• Żegleń U., „Treść i reprezentacje umysłowe”, [w:] „Przewodnik po filozofii umysłu”, Miłkowski M., Poczobut R. (red.), Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 2013 – 252.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach – podstawą zaliczenia jest aktywna obecność na zajęciach. Student ma prawo do jednej nieobecności, a każda następna powinna zostać zaliczona w formie odpowiedzi ustnej z literatury przypisanej do danego tematu. Obecność wraz z przygotowaniem tekstów zalecanych na poszczególne zajęcia gwarantuje zaliczenie na ocenę dostateczną.

2. Aktywność na zajęciach – plusy przyznawane za aktywne uczestnictwo w trakcie zajęć. Pięć plusów zapewnia ocenę bardzo dobrą, a trzy ocenę dobrą.

3. Praca zaliczeniowa – dodatkowy referat podwyższający ocenę, napisany na 4-6 stron (ok. 15 tys. znaków) i dotyczący wybranego zagadnienia z omawianej na zajęciach tematyki (analiza wybranego problemu, badania, opis stanowiska, itp.). Ostateczny termin oddania pracy: 31.05.2019.

Zakres tematów:

1. Moralność i wolna wola w perspektywie kognitywistycznej.

2. Neuroestetyka i estetyka ewolucyjna.

3. Język, jego pochodzenie i związek z myśleniem.

4. Psychologia potoczna.

5. Problem reprezentacji w kognitywistyce.

6. Podstawowe problemy metodologiczne kognitywistyki.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą opierały się przede wszystkim na metodzie podającej z elementami dyskusji, a także dyskusji moderowanej dotyczącej tekstów wcześniej przeczytanych przez studentów. W trakcie zajęć analizowane będą także praktyczne i teoretyczne problemy wiążące się z danym poruszanym zagadnieniem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 9:35 - 11:05, sala 332
Mateusz Tofilski 24/25 szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:35 - 11:05, sala 332
Mateusz Tofilski 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.