Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tutoring z praktyką 2 12-OA-S1-TP.1
Laboratorium (L) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Gajdzica Z., Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.

Głodkowska J., Poznanie ucznia szkoły specjalnej, Gdańskie Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.

Goffman E., Relacje w przestrzeni publicznej, Gdańskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Goffman E., Instytucje totalne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.

Jacek A., Sarnacka E., Miaskowska-Daszkiewicz K., Domy pomocy społecznej, Wydawnictwo internetowe Difin, Warszawa 2011.

Kaufmann J.C, Wywiad rozumiejący, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Cervinkova H., Gołębniak B. D., (red.) Edukacyjne badania w działaniu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

• obecność,

• systematyczność,

• terminowość realizacji projektów,

• zgodność merytoryczna z wymogami wyznaczonymi w opisie, zaangażowanie w pracę

Zakres tematów:

 Czynne uczestnictwo w aktywnościach terapeuty i podopiecznego.

 Analiza dostarczonej dokumentacji.

 Zapoznanie z literaturą przedmiotu związaną z charakterystyką podopiecznego.

 Opis zmiany w podopiecznym i jego otoczeniu, próba diagnozy w oparciu o poznane narzędzia i/lub analiza diagnozy i narzędzi zastanych i wykorzystanych. Doskonalenie technik obserwacji, wywiadu, umiejętności korzystania z narzędzi diagnostycznych, interpretacja wytworów i prac, ocena poziomu funkcjonalnego, analiza sytuacji społecznych i interakcji oraz opis.

 Opis placówki.

 Opis współpracy dyrekcja-opiekun-student-podopieczny,

 Dokumentowanie (w dalszym ciągu) zdjęć, prac podopiecznego

Metody dydaktyczne:

Metody podające: objaśnienie i/lub wyjaśnienie. Metody problemowe: metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna z prezentacją materiału ilustracyjnego w formie multimedialnej, metody audiowizualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:30 - 9:15, sala 109
Ilona Fajfer-Kruczek 9/10 szczegóły
2 każda środa, 8:30 - 9:15, sala 8
Szymon Godawa 9/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.